Voetnoten

1RA Nieuwkoop nr. 64 fol. 134v, 15-12-1648 en nr. 65 fol. 12v, 21-3-1651.
2RA Nieuwkoop nr. 64 fol. 68v, 21-3-1648 en fol. 88v, 6-7-1648, nr. 65 fol. 72v, 4-1-1652 en fol. 98v, 22-3-1652 en fol. 218v, 2-4-1653.
3SARM, toegang 162.1.01 nr. 126 fol. 206v.
4Ambacht Nieuwkoop en Noorden nrs. 119, 119A, 119B.
5RA Nieuwkoop nr. 65, 8-6-1652.
6RA Zevenhoven 1 fol. 37v-38v, 26-5-1661.
7RA Nieuwkoop nr. 68 fol. 65v, 16-5-1675.
8SARM, Toegang 162.1.01 nr. 128 fol. 168.
10SARM, Toegang 162.1.01 nr. 128 fol. 158v.
11RA Nieuwkoop nr. 65, 7-11-1660.
12SARM, Toegang 162.1.01 nr. 128 fol. 168.
13RA Nieuwkoop nr. 66 fol. 180v, 7-10-1680.
14RA Zevenhoven nr. 6 fol. 1v, 16-1-1704.
15RHC Vecht en Venen te Breukelen (RHCVV), Not. Kockengen nr. 939, 19-11-1703.
16HUA, Fin. instellingen landsheer en Staten nr. 1675.
17HUA, Dorpsgerecht Kockengen Lockhorst nr. 1015.
18RHCRL, Not. Woerden nr. 8508 akte 129, 8-2-1667.
19SARM, xxx
20Not. Woerden nr. 8519 akte 10, 20-8-1657.
21HUA, Not. U125a1 akte 178.
22RHCVV, Dorpsgerecht Wilnis nr. 2323.
23Dorpsgerecht Wilnis nr. 2324.
24Not. Wilnis nr. 2456.
25Zie voor de vindplaatsen en meer bijzonderheden E.Th.R. Unger en N.Plomp, Bouwstoffen voor de genealogie Twaalfhoven (Den Haag 2004) p. 23-27, 57-59.
26SARM, toegang 162.1.01 nr. 126 fol. 19v.
27SARM, RA Vrije en Lage Boekhorst nr. 1 d.d. 28-1-1696.
28Not. Gouda nr. 531 fol. 27, 6-5-1697.
29Oud archief Gouda nr. 202 fol. 327, 17-11-1702.
30Oud archief Gouda nr. 3864 fol. 74v, april 1731.

Index