[ photo: 7.40 | Stichting Familie Twaalfhoven ]

Staak Nicolaas (Utrecht, Den Haag, Amsterdam)

7.4 Tak Franciscus

XIIb. Franciscus Twaalfhoven, geb. Utrecht 10 maart 1873, boekhouder bij papierhandel Van Straten en Boon (die papier voor R.K. kranten leverde), papierhandelaar, vertegenwoordiger van het Verband Deutscher Druckpapierfabrike, † Utrecht 6 oct. 1940, tr. Utrecht 15 oct. 1901 Theodora Agatha Cornelia Lambermond, geb. Utrecht 23 april 1869 (doof sinds haar 18e), † Purmerend 30 oct. 1950, dr. van Peter Matheus Lambermond en Cornelia Noppen.

Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in de Orde van de H. Gregorius de Grote. Het gezin woonde op de Catharijnesingel 42 te Utrecht. Na 1945 werd het pand verkocht aan nonnen met de bepaling dat het een plek van ‘eeuwige aanbidding’ zou zijn. Nu is er op die plaats het Stilte Centrum in het complex Hoog Catharijne. Ook in deze familie kwam een ‘heerom’ voor, Dr. Canisius H. Lambermond O.P. , geb. Nijmegen 13 mei 1893, professie 23 sept 1913, wijding 15 aug. 1919, † Venlo 28 dec. 1957, begr. Kloosterkerkhof Albertinum Nijmegen 31 dec. 1957. Hij was hoofdredacteur van Neerlandia Dominicana en professor in de gewijde geschiedwetenschappen. (foto 7.37-40)

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Cornelis Franciscus Twaalfhoven, geb. Utrecht 29 juni 1904, † Utrecht 6 aug. 1904, tweeling met Cornelia Anna Antonia.
 2. Cornelia Anna Antonia Twaalfhoven, geb. Utrecht 29 juni 1904, † Utrecht 4 aug. 1904.
 3. Cornelia Wilhelmina Maria Twaalfhoven (zuster Maria Rosaria), geb. Utrecht 12 nov. 1905, religieuze (zusters Dominicanessen van Neerbosch), geprofest 16 mei 1933, onderwijzeres te Westervoort, † Nijmegen 3 aug. 1986.4 (foto 7.41, 7.45)
 4. Johanna Theodora Maria Twaalfhoven, geb. Utrecht 10 febr. 1907, † Utrecht 20 jan. 1908.
 5. Johanna Wilhelmina Antonia Maria Twaalfhoven, geb. Utrecht 13 april 1908, † Amsterdam 30 maart 1982, tr. Utrecht 7 juli 1938 drs. Richardus Maria Quant, geb. Gouda 14 nov. 1908, arts te Purmerend, † Heemstede 16 jan. 1985, zn. van Lambertus Henricus Albertus Joseph Maria Quant, kantoorboekhandel en drukkerij te Gouda, later ook luxe huishoudelijke artikelen, en Wilhelmina Maria Christina van Baaren. (foto 7.42)

  Uit dit huwelijk:
  1. mr. Theodora Francisca Wilhelmina Maria Quant, geb. Purmerend 8 juni 1939, werkzaam bij de rechterlijke macht, lid prov. staten Noord-Holland (PPR), ombudsman bij de gemeente Utrecht, ridder in de orde van Oranje-Nassau, † Utrecht 21 jan 2009, tr. Purmerend 26 mei 1966 (gesch. 1986) mr. Pierre Maria Gemma Paulus Janssens, geb. Venlo 12 mei 1940, burgemeester te Wormer en Hoorn (PvdA).
  2. drs. Wilhelmina Theresia Maria Quant, geb. Purmerend 29 mei 1941, sociaal-psycholoog, docente HBO, directeur instellingen voor hulp- en dienstverlening, tr. Amsterdam 29 maart 1969 drs. Hendrik Scheepers, geb. Mierlo 30 juni 1931, onderwijssocioloog bij schooladviesdienst.
  3. mr. Lambertus Hendricus Maria Quant, geb. Purmerend 12 sept. 1942, ambtenaar provincie Noord-Holland, burgemeester van Schoorl (PvdA),tr. Bergen 29 mei 1970 drs. Patricia Bernarda Maria Worm, geb. Alkmaar 3 nov. 1945, criminologe, trainster bij organisatieadviesbureau.
  4. drs. Maria Wilhelmina Antonia Quant, geb. Purmerend 17 dec. 1943, kinderpsychologe buitengewoon onderwijs, forensisch onderzoekster, tr. Heumen 3 oct. 1980 drs. Pieter Jan Klaarhamer, geb. Vught 3 sept. 1944, andragoog, werkzaam in de residentiële psychiatrie.
  5. Petronella Philomena Maria Quant, geb. Purmerend 12 maart 1946, personeelsadviseur, tr. Delft 29 febr. 2008 drs. Maria Jolanda van Altena, geb. Den Haag 2 oct. 1952, andragoog, organisatieadviseur, dr. van Lambert van Altena en Cornelia Martina Uitenbroek.
  6. Franciscus Martinus Maria Quant, geb. Purmerend 11 nov. 1948, kand. electrotechniek Delft, † Den Haag 15 oct. 1994.
 6. Wilhelmina Constance Antonia Twaalfhoven, geb. Utrecht 29 april 1909, † Oude Wetering (Alkemade) 3 maart 1972, tr. Utrecht 11 april 1939 Anton Hendrik Josef Lohman, geb. Hilversum 19 dec. 1903, notaris te Oude Wetering, † Berg en Dal 13 maart 1976, zn. van Henricus Dominicus Lohman en Elisabeth Maria Aloysia Poortman. (foto 7.43)

  Uit dit huwelijk:
  1. Franciscus Hendricus Jozef Lohman, geb. Oude Wetering 5 april 1940, studeerde filosofie, theologie en psychologie in Nederland en in de V.S., pater Dominicaan (1959-1978), priesterwijding Curaçao (1968), werkzaam als priester in Puerto Rico (tot 1975), daarna als klinisch psycholoog/psychotherapeut in de V.S., en sinds 1980 in Engeland, tr. 1e (gesch. 1992)Boston (VS) 15 juli 1978 dr. Mary Anne O’Donovan, geb. Wellington (Engeland) 8 aug. 1941, psychotherapeute, tr. 2e Spilsby (Eng.) 4 mei 1996 Diana Margaret Hubbard, geb. Romsey (Eng.) 8 maart 1949.5
  2. ir. Hendricus Theodorus Jozef Lohman, geb. Oude Wetering 20 mei 1942, scheepsbouwkundig ingenieur, sinds 1983 woonachtig in Australië, tr. Oegstgeest 10 sept. 1969 Hendrika Alberta Maria Muskens, geb. Roelofsarendsveen 15 aug. 1943.
  3. Theodora Elisabeth Anna Maria Lohman, geb. Oude Wetering 13 april 1944, verpleegkundige studie te Amsterdam en London (state registered nurse), zette in Papua New Guinea centrum voor moeder- en kindzorg op, avond-en nachtzuster Majella ziekenhuis te Bussum, conservatorium-opleiding piano, pianolerares, tr. Oude Wetering 6 juli 1968 drs. Hendrikus Antonius Lans, geb. Amersfoort 27 nov. 1942, onderwijzer, inspecteur onderwijs missie en zending Papua New Guinea (1968-1973), studie pedagogie, onderwijskundige en leerplanontwikkelaar SLO, resp. Verpleegstersopleiding VU, zn. van Leendert Lans en Helena Kropman.
  4. Antonius Richardus Maria Jozef Lohman, geb. Oude Wetering 29 jan. 1946, † Oude Wetering 15 april 1948. (foto 7.44)
  5. drs. Emilius Anthonius Raphaël Jozef Lohman, geb. Oude Wetering 24 oct. 1947, andragoog, organisatorische functies bij De Bijenkorf en de Nederlandse Omroep, voorzitter Raad van Bestuur OLVG te Amsterdam, resp. Radboud Ziekenhuis te Nijmegen, tr. 1e dec. 1972 (gesch. 1987) Elisabeth Johanna Maria Cuppen, geb. Leiden 24 nov. 1947, tr. 2e Ingrid Gerstel, geb. 26 dec. 1959.
 7. Elisabeth Wilhelmina Maria Twaalfhoven, geb. Utrecht 23 juli 1910, † Utrecht 14 jan. 1912.
 8. Elisabeth Wilhelmina Maria Twaalfhoven, geb. Utrecht 16 juni 1912, sociaal werkster, religieuze, Vrouwe van Bethanië, † Groningen 22 jan. 1990. (foto 7.45)
[ photo: 7.37 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.37
[ photo: 7.38 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.38
[ photo: 7.41 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.41
[ photo: 7.42 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.42
[ photo: 7.43 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.43
[ photo: 7.44 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.44

Voetnoten

4Zie voor haar: Regina Makkens, Laat ons nu eerst een Te Deum zingen. De dominicanessen van Neerbosch in de tweede wereldoorlog, Valkhof pers 2009, 54, 175 e.v, 340. Op p. 54 staat een foto van de Lourdesgrot in de tuin van de Rosa stichting, ‘een geschenk van de ouders van zuster Maria Rosaria Twaalfhoven bij haar eeuwige professie in mei 1933’.
5Zie voor Frans Lohman: Frans Lohman (1940) ‘Op het kerkhof maakte ik een geweldige katharsis door’ in: Colet van der Ven, ‘En God viel uit de hemel’. Levensverhalen van een generatie (ex)dominicanen, met een Ten geleide van Rex Brico, Valkhof Pers 2008, pp. 41-49.

Index