[ photo: 8.29 | Stichting Familie Twaalfhoven ]

Staak Cornelis (Bodegraven, Nieuw-Zeeland)

8.5 Tak Gerardus j.: de Nieuw-Zeelandse tak

INLEIDING
Zeven van de tien kinderen (twee overleden jong) van het gezin van Gerardus Johannes Twaalfhoven (XIIc, 1890-1954) en Geertruida Johanna van Vliet (1891-1952), emigreerden in de jaren 1950 naar Nieuw-Zeeland. Vanwaar deze drang, in een familie die zich sinds de 14e eeuw zo honkvast had betoond, en zich had beperkt tot het groene hart van Utrecht en Zuid-Holland, en aangrenzende streken van Noord-Holland boven het IJ? Maar dit gezin (in ieder geval de moeder en de jongere kinderen) had zich al vóór de 2e wereldoorlog mobieler getoond, en was vóór 1940 naar het centrum van Amsterdam verhuisd, in de St. Antoniebreestraat 52, tussen Waag en Rembrandthuis, aan de rand van de joodse buurt.

In Amsterdam waren ze getuige van de jodenvervolging en ervoeren de dreiging van de arbeidsdienst (Cor bij de Baltische zee,evenals de latere zwager Bill Williams, en Sjaak dook onder), alsmede de hongerwinter. En daarna vertrokken sommigen o.a. met de 7 december divisie naar Indonesië (Sjaak, en weer zwager Williams), waar zij drie jaar dienst deden. Hoe dat zij, niet iedereen kon wennen aan de omstandigheden tijdens de Wederopbouw, en ook de overheid voerde een actief emigratiebeleid.

De eerste die ging was het vijfde kind Truus met haar verloofde Bill Williams, in 1952. Eind 1953 zouden met het S.S. Zuiderkruis haar zusters Wilhelmien, Jo en Ria, en broer Sjaak (met verloofde Corrie Hinke) volgen, op het laatste moment gezelschap gehouden door broer Henry, en in 1960 gevolgd door de oudere helft van de tweeling, Gerard met zijn gezin. De positieve brieven van Truus hebben zeker een rol gespeeld, want Sjaak overwoog eerst Australië, en Gerard Canada. Uit de herinneringen van de kinderen blijkt dat met name bij Sjaak en Bill een zekere rusteloosheid na hun indische ervaringen een rol speelde. Ook het overlijden van hun moeder aan t.b.c. in juli 1952 en van hun vader in mei 1954 kan van betekenis geweest zijn. Hoe dat zij, hier was zeker sprake van zowel ketting-als groepsmigratie. De oudste zoon Cor was de enige die in Nederland bleef, en de Bodegravense zaak in tuinornamenten van zijn vader voortzette. (foto 8.29, 8.30)

Volgens het emigratiecontract moesten de immigranten gedurende twee jaren verplicht werk doen in landbouw, industrie of verzorging, de mannen vanuit een oud legerkamp. Daarna moesten zij (een soms ingewikkelde) weg zoeken op de Nieuw-Zeelandse banenmarkt, terwijl soms ook de vrouwen moesten verdienen.

Bij de inburgering heeft hun katholieke achtergrond een belangrijke rol gespeeld. De ‘Hollandse Paters’ Assumptionisten hielden in de St. Joseph’s Convent Chapel nederlandstalige missen, en ook de Sinterklaas traditie werd voorgezet. Huwelijken werden in katholieke kerken gesloten, en er werd actief geparticipeerd in parochieraden, koren, en locale charitatieve activiteiten, alsmede door de aanwending van ambachtelijke kwaliteiten bij de bouw en renovatie van kerkelijke gebouwen. Kinderen gingen naar particuliere, katholieke, middelbare scholen. Ook blijken van persoonlijke devotie worden vermeld. Broer Henry, die zijn priesterstudie afbrak, was levenslang actief in het ‘Legion of Mary’ en ontmoette Paus Johannes Paulus II bij diens bezoek aan Nieuw-Zeeland (1986). Een gezin participeerde in een ‘Passionist family group’, de ouders in een ander gezin baden voor het naar bed gaan de rozenkrans, en de in 1980 op 48-jarige leeftijd gestorven, jongste zuster Ria vond troost in de Imitatio Christi van Thomas à Kempis.

Interessant is dat de Nieuwzeelandse Twaalfhovens zich met name vestigden in twee streken, allebei op het Noord Eiland. De grootste concentratie vinden we boven Wellington, de plaats van aankomst in de jaren 1952-1960: Upper en Lower Hutt, alsmede Wainuiomata, aan de overkant van de baai. De andere concentratie, 500 km noordelijker, vinden we onder in de provincie Auckland: Thames, Hamilton, Paeroa, Putaruru, Cambridge, Te Awamatu en Morrinsville. Het verkrijgen van werk, na de periode van ‘gebonden’ arbeid, industrieel dan wel agrarisch, was daarbij ongetwijfeld doorslaggevend. Of is er ook reminiscentie mogelijk aan het nederzettingspatroon van de Nederlandse Twaalfhovens, die eeuwenlang in het Utrechts-Hollandse Groene hart leefden?

De eerste jaren na de immigratie was er uit de aard der zaak slechts schriftelijk contact met de familie in Nederland. Onderlinge reizen waren spaarzaam: Jo en Jan Numan gingen in 1972, 1979 (dood moeder) en 1987 naar Holland, en de zuster van Jan bezocht hen in 1973. De ouders van Corrie kregen ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van haar vader door de zaak omstreeks 1960 een reis aangeboden naar Nieuw-Zeeland, en het 25 jarige huwelijk van Sjaak en Corrie werd in Nederland gevierd. Corrie zelf ging drie keer terug. Van de anderen is het niet bekend, maar vast staat dat Henry nooit terug ging.

Een hoogtepunt was de Twaalfhoven Family Reunion in Tatum Park, Levin, van 16 januari 2004, waar zes leden van de eerste generatie, 35 van de tweede generatie (inclusief aangetrouwden) en 50 van de derde generatie aanwezig waren. De in 2009 verschenen publicatie naar aanleiding daarvan bevat o.a. een overzicht van de dertien voorgaande generaties (met dank aan Chris van Eerden), een verslag van de reünie, van de achtergronden van de emigranten, van de reis met de Zuiderkruis, herinneringen van de tweede generatie over hun ouders alsmede een bijdrage van ‘the Branch that stayed behind’. Ter gelegenheid van deze reünie werd een pagina in de zaterdagkrant van 24 januari 2004 in een Utrechts regionaal dagblad aan de Nieuwzeelandse familie gewijd met o.a. interviews met Jo Numan-Twaalfhoven (80), John Numan (43) en Michelle Numan (13). Zie ook het interview met Rita Purdy-Twaalfhoven in Twaalfhoven nieuwsblad, dec. 2008.

Het bovenstaande is gebaseerd op de publicatie n.a.v. de familiereünie in Nieuw Zeeland (2004). ISBN 978-0-473-14830, http://groups.yahoo.com/group/... p.)

GENEALOGIE
XIIc. Gerardus Johannes Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 2 dec. 1890, betonwerker, handelaar bouwmaterialen, directeur fabriek van tuinornamenten te Bodegraven, † Gouda 28 mei 1954, tr. (kerk) IJsselstein 21 sept. 1920 Geertruida Hendrika van Vliet, geb./ged. IJsselstein 13/14 dec. 1891, † Amsterdam 18 juli 1952, dr. van Jacobus van Vliet, landbouwer, en Wilhelmina Wolswijk. (foto 8.31)

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Johanna Hendrica Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 2/3 juli 1921, † Upper Hutt (N.Z.) 23 maart 2009, tr. (kerk) Ngatea (N.Z.) 31 aug. 1957 Petrus Cornelius Veldman, geb. Nieuwe Niedorp 3 maart 1924, winkelier kruidenierswaren en delicatessen (cornershop), † Upper Hutt (N.Z.) 30 juni 2009, zn. van Johannes Veldman en Margaretha Bloothoofd. Zij emigreerde op 14 december 1953 met de S.S. Zuiderkruis naar Nieuw Zeeland, en arriveerde 18 jan. 1954 te Wellington. Hij emigreerde met de Grote Beer en arriveerde op 16 aug. 1951.

  Uit dit huwelijk:
  1. Geertruida Veldman, geb. Wellington 8 sept. 1958, sales coördinator, tr. 14 dec. 1985 (gesch. 19 dec. 1992) Ton Ottow, geb. Wellington (N.Z.), technicien. Uit dit huwelijk drie zoons, geboren tussen 1984 en 1990.
  2. Johannes Petrus (John)Veldman, geb. Putaruru (N.Z.) 7 dec. 1962, maintenance mechanic (eigen bedrijf), tr. Upper Hutt (N.Z.) 11 maart 1995 (gesch. 26 nov. 2002) Trudy Whitcher, geb. Wainuiomata (N.Z.) 24 juni 1975, bankbediende/accountancy. Uit dit huwelijk een dochter en een zoon (1997, 1999)
 2. Cornelis Jacobus Maria Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven 6 juli 1922, boerenknecht, betonbouwwerker, tuinornamentmaker, † Bodegraven 12 oct. 1985, tr. Bodegraven/Zwammerdam 23 febr. 1962 (kerk 3 maart) Cornelia Emerentia Wammes, geb. Utrecht 8 april 1931, † Bodegraven 12 oct. 1994, dr. van Sebastianus Johannes Wammes en Petronella Johanna de Lange. (foto 8.32)

  Uit dit huwelijk:
  1. Gerardus Johannes Twaalfhoven, geb./ged. Woerden 20 febr. 1965, timmerman te Bodegraven, tr. Harmelen 12 juli 2002 Petra Timmer, geb. Woerden 13 sept. 1975, banketbakster, dr. van Teunis Aaldert Timmer en Johanna Vedder.

   Uit dit huwelijk:
   1. aa. Sander Teunis Cornelis Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven 24 febr./17 sept. 2004.
   2. ab. Jasmijn Johanna Corine Twaalfhoven, geb. Bodegraven 14 mei 2007.
  2. Johannes Sebastianus Cornelis Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven 30 juni 1967, timmerman te Bodegraven, woont op de voormalige boerderij van zijn moeders familie, Zuidzijde 116, tr. Bodegraven 12 mei 2000 Catharina Bernhardine Maria van der Hulst, geb. Leidschendam 26 nov. 1970, administratief medewerkster, dr. van Nicolaas Petrus Gottfried van der Hulst en Johanna Maria Clasina Kerkvliet. (foto 8.33)

   Uit dit huwelijk:
   1. aa. Timotheüs Cornelis Nicolaas Twaalfhoven, geb. Woerden 18 oct. 2002.
   2. ab. Laura Emerentia Maria Twaalfhoven, geb. Bodegraven 31 jan. 2005.
   3. ac. Sanne Johanna Maria Clasina Twaalfhoven, geb. Bodegraven 16 maart 2008.
 3. Johanna Maria (Jo) Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven 16 dec. 1923, † Hamilton (N.Z.) 2 mei 2005, tr. Wellington (N.Z.) 20 aug. 1955 Johannes Hendrikus Numan, geb. Beverwijk 24 aug. 1923, tuinder, dairy farmer te Waikato, Cambridge en Morrinsville(1965-1983), † Hamilton 13 mei 1996. Hij emigreerde op 4 jan. 1952 met de S.S. Waterman naar Nieuw Zeeland. Zij arriveerde 18 jan. 1954 met de S.S. Zuiderkruis.

  Uit dit huwelijk:
  1. Clasina Catharina Maria (Ineke) Numan, geb. Thames (N.Z.) 28 juni 1956, registered comprehensive nurse.
  2. Peter Numan, geb. Thames (N.Z.) 23 febr. 1958, tr. 1e Paeroa (N.Z.) 17 jan. 1998 (gesch.) Susan Towns, tr. 2e Te Awamutu 21 juni 2003 Marian den Boer, geb. 8 maart 1963. Uit het laatste huwelijk een geadopteerde dochter en een zoon, geb. 2000 en 2004.
  3. John Peter Numan, geb. Thames (N.Z.) 28 jan. 1959, † Ngatea (N.Z.) 16 juli 1959.
  4. John Numan, geb. Thames (N.Z.) 1 mei 1960, dairy farmer in Roto-o-rangi tussen Te Awamutu en Cambridge, tr. Te Awamutu 14 mei 1983 Maria van den Broek, geb. Hamilton (N.Z.) 26 sept. 1963. Uit dit huwelijk een zoon en drie dochters te Hamilton tussen 1986-1993.
  5. Shirley Numan, geb. Cambridge (N.Z.) 16 april 1963, tr. Morrinsville (N.Z.) 23 maart 1985 Petrus Bernardus Maria van den Broek, geb. Hamilton (N.Z.) 21 mei 1961, dairy farmers in Pirongia in de buurt van Te Awamutu (broer van Maria van den Broek, sub d.). Uit dit huwelijk twee zoons en twee dochters tussen 1989 en 1997.
 4. Jacques (Jacobus) Henricus (Sjaak) Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 28 febr. 1925, banketbakker, werkzaam bij een bandenfabriek in Upper Hutt, † Upper Hutt (N.Z.) 14 april 1986, tr. Wellington (N.Z.) (kerk: St. Mary of the Angels) 20 aug. 1955 Cornelia Maria Hinke, geb./ged. Amsterdam 8/9 nov. 1926, † Upper Hutt (N.Z.) 17 nov. 1995, dr. van Gerardus Johannes Hinke, bouwopzichter, en Waldina Hendrika Josephina Enters. Zij emigreerden naar Nieuw Zeeland op 14 dec. 1953 met de S.S. Zuiderkruis vanuit Amsterdam, en kwamen 18 jan. 1954 in Wellington aan. (foto’s 8.34, 8.35)

  Uit dit huwelijk:
  1. Waldina Maria (Diny) Twaalfhoven, geb. Upper Hutt (N.Z.) 5 sept. 1956, clerical worker, tr. Upper Hutt (N.Z.) 10 nov. 1984 William John O’Kane, geb. Kaponga Taranaki (N.Z.) 29 oct. 1956, zn. van John McDonald O’Kane en Georgina Frances Henry.

   Uit dit huwelijk:
   1. aa. Nicholas Jacques O’Kane, geb. Upper Hutt (N.Z.) 3 dec. 1986.
   2. ab. Louise Frances O’Kane, geb. Upper Hutt (N.Z.) 3 oct. 1988.
   3. ac. Stephanie Cornelia Ann O’Kane, geb. Lower Hutt (N.Z.) 31 jan. 1991. Zij heeft een dochter (2008) uit een relatie met Tiernan Partington.
   4. ad. Peter John O’Kane, geb. Lower Hutt 17 dec. 1993.
   5. ae. Kevin Richard O’Kane, geb. Lower Hutt (N.Z.) 1 sept. 1996.
   6. af. Angela Philippa O’Kane, geb. Lower Hutt (N.Z.) 2 febr. 1999.
  2. Wilhelmina Geertruida (Wilma) Twaalfhoven, geb. Upper Hutt (N.Z.) 27 mei 1958, clerical worker, tr. Upper Hutt (N.Z.) 27 juni 1987 Julian Halket Millar, geb. Leeston (N.Z.) 25 dec. 1955, zn. van Aslin Halket Millar en Patricia Beatrice Froggat.

   Uit dit huwelijk:
   1. ba. Andrew Halket Millar, geb. Upper Hutt (N.Z.) 31 mei 1989.
   2. bb. Samuel Aaron Millar, geb. Lower Hutt (N.Z.) 21 sept. 1993.
   3. bc. Teresa Maria Millar, geb. Lower Hutt (N.Z.) 14 jan. 1997.
   4. bd. Rachel Una Millar, geb. Upper Hutt (N.Z.) 6 nov. 2000.
  3. Rita Johanna Twaalfhoven, geb. Upper Hutt (N.Z.) 20 juli 1962, finance officer, tr. Upper Hutt in de St.Josephs 26 april 1997 Martin Lewis Purdy, geb. Newcastle-upon-Tyne (Engeland) 5 maart 1965, vertaler en penningkundige (eigen bedrijf), zn. van John Purdy en Margaret Johnson.

   Uit dit huwelijk:
   1. ca. Emma Victoria Purdy, geb. Lower Hutt (N.Z.) 29 jan. 1999.
   2. cb. Adam Christopher Purdy, geb. Lower Hutt (N.Z.) 27 juni 2001.(foto 8.36)
 5. Geertruida Gerarda Margaretha (Truus) Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 19/20 sept. 1926, tr. Wellington (N.Z.) 29 mei 1954 Wilhelmus Maria (Bill) Williams, geb. Amsterdam 23 febr. 1925, timmerman in de bouwindustrie in Nieuw-Zeeland, † Upper Hutt (N.Z.) 6 april 1991, zn. van Gerard Williams, melkboer te Amsterdam, en Cornelia Scheppers. Zij emigreerden met de S.S. Sibajak op 26 juni 1952 naar Nieuw Zeeland.

  Uit dit huwelijk:
  1. John Williams, geb. Upper Hutt (N.Z.) 13 mei1955, cartograaf.
  2. Paul Williams, geb. Lower Hutt (N.Z.) 8 mei 1957, bouwmeester, tr. Upper Hutt (N.Z.) 16 febr. 1980 Jane Watson. Uit dit huwelijk twee zoons (1986, 1987).
  3. Frank Williams, geb. Lower Hutt (N.Z.) 2 dec. 1958, tr. Lower Hutt 29 sept. 1984 (gesch.) Harriet Kleinjan geb. 25 nov. 1962. Uit dit huwelijk vijf dochters en drie zoons, geb. tussen 1985 en 1999.
  4. Yvonne Mary Williams, geb. Lower Hutt (N.Z.) 31 aug. 1961.
  5. Saskia Williams, geb. Lower Hutt (N.Z.) 5 nov. 1963, tr. Upper Hutt (N.Z.) 9 febr. 1991 Mike O’Gorman. Uit dit huwelijk vijf kinderen, geboren tussen 1992 en 2000.
  6. Richard Williams, geb. Lower Hutt 16 nov. 1966, timmerman, tr. 13 maart 1994 Nichola Joseph. Uit dit huwelijk vier zoons, geboren tussen 1996 en 2005.
 6. Gerardus Cornelis Maria Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven 14 jan. 1928, † Bodegraven 19 febr. 1928.
 7. Henricus Augustinus Maria (Henry) Twaalfhoven, geb. Bodegraven/ Zwammerdam 28/29 mei 1929, tweeling met Gerardus Augustinus Maria, † Upper Hutt (N.Z.) 11 juni 2010. Hij emigreerde op 14 dec. 1953 vanuit Amsterdam met S.S. Zuiderkruis, en kwam op 18 jan. 1954 in Wellington aan. In Nederland werkte hij op een kantoor. In Nieuw Zeeland in een cementfabriek, volgde twee jaar het Holy Cross Seminary voor priesterstudie, werkte bij Dunlops bandenfabriek, was taxichauffeur, en werd uiteindelijk na studie een science technician op laboratoria. Hij was actief in het Legion of Mary. (foto 8.37)
 8. Gerardus Augustinus Maria Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 28/29 mei 1929, tweeling met Henry, technical engineer, † Eltham (N.Z.) 26 dec. 2004, tr. (in de St. Antoniuskerk) Amsterdam 12 oct. 1955 Johanna Christina Maria Gilberts, geb. Amsterdam 6 jan. 1932, kleuteronderwijzeres, muzieklerares, † Stratford (N.Z.) 9 oct. 2002, dr. van Franciscus Petrus A.H. Gilberts, boekbinder, en Wilhelmina Christina Wanders. Zij emigreerden april 1960 naar Nieuw Zeeland met S.S. Johan van Oldenbarneveld.

  Uit dit huwelijk:
  1. Paulus Gregorius Gerardus Twaalfhoven, geb./ged. Leiden/Boskoop 20/21 april 1957, tr. Eastbourne (N.Z.) 19 juni 1982 Mary Elisabeth Gee, geb. Lower Hutt (N.Z.) 7 juni 1960, dr. van Laurens Don Bosco Gee en Patricia Nancy Beveridge.

   Uit dit huwelijk:
   1. aa. John Paul Twaalfhoven, geb. Lower Hutt (N.Z .) 19 sept. 1989.(geadopteerd)
  2. Mirjam Irene Wilhelmina Twaalfhoven, geb./ged. Boskoop 28/30 april 1958, tr. Hawera (N.Z.) 10 mei 1986 Theo van der Lee, geb. 24 maart 1956, zn. van Jacobus Nicolaas van der Lee en Maria Gerarda Stevens.

   Uit dit huwelijk:
   1. ba. Johanna Maria Madeleine van der Lee, geb. Stratford (N.Z.) 5 mei 1988.
   2. bb. Penelope Rose Irene van der Lee, geb. Stratford (N.Z.) 30 maart 1990.
   3. bc. Mattheus Rick van der Lee, geb. New Plymouth (N.Z.) 24 oct. 1992.
   4. bd. Estella van der Lee, geb. Stratford (N.Z.) 8 sept. 1999.
  3. Frances Christina Twaalfhoven, geb. Lower Hutt 3 april 1961.
  4. Ronald Joseph Twaalfhoven, geb. Lower Hutt 13 dec. 1962, tr. Monbulk (Victoria, Australië) 2 aug. 1998 Anna Romeo, geb. East Melbourne (Victoria, Australië) 15 jan. 1965, dr. van Domenico Romeo en Maria Bruno.

   Uit dit huwelijk:
   1. da. Amanda Johanna Twaalfhoven, geb. Fitzroy (Victoria, Australië) 22 aug. 2002.
 9. Maria Elisabeth (Ria) Twaalfhoven, geb. Bodegraven 15 mei 1932, † Wellington (N.Z.) 11 juli 1980, tr. Wellington (N.Z.) in Saint Mary of the Angels 31 dec. 1955 Wilhelmus Gerardus Bernardus Knoef, geb. Hengelo 25 febr. 1929, werkzaam in de houtindustrie, † Lower Hutt (N.Z.) 6 april 2007. Zij emigreerde op 14 dec. 1953 vanuit Amsterdam met S.S. Zuiderkruis, en kwam op 18 jan. 1954 in Wellington aan. Hij emigreerde op 17 juni 1952 vanuit Rotterdam met S.S. Sibajak en arriveerde in juli 1952 in Wellington.

  Uit dit huwelijk:
  1. Donna Geertruida Knoef, geb. Thames (N.Z.) 1 aug. 1957, tr. 1e 6 jan. 1975 Philip Armstrong, geb. 23 oct. 1952, † Wanuiomata 4 aug. 1980, zn. van Ray George Armstrong en Hanna Rose Marsden; tr. 2e Wainuiomata 15 maart 1986 (gesch.) Bruce Paul Thomas, geb. Newport (Wales, G.B.) 2 april 1965, zn. van Peter Henry Thomas en Margaret Hodgkiss, woont samen met Ray Curnow. Zij wonen op de westkust van het Zuid Eiland bij het Kahurangi National Park. Uit het eerste huwelijk drie kinderen, uit het tweede twee, geb. tussen 1974-1980, resp. 1986-1988.
  2. Frances Adelagonda Maria Knoef, geb. Ngatea (N.Z.) 25 sept. 1958, registered nurse, tr. Lower Hutt 11 febr. 1988 (gesch.) Bronislaw Wegrzyn, geb. Ostrow (Polen) 12 aug. 1938. Uit dit huwelijk twee kinderen, geb. 1986-1988.
  3. Bernard John Knoef, geb. Lower Hutt (N.Z.) 25 juni 1960, tr. Amsterdam 8 april 1992 Denise Shirley Williamson, geb. Elsdon 25 juni 1961.
  4. William Jacobus Knoef, geb. Lower Hutt (N.Z.) 16 aug. 1963, timmerman, tr. Lower Hutt (in St Peter and St Paul) 30 jan. 1993 (gesch.) Christine Butler, geb. Lower Hutt 12 febr. 1965. Uit dit huwelijk een dochter, geb. 1999.
  5. Raymond Henry Knoef, geb. Lower Hutt 3 febr. 1970, timmerman, tr. Northam (Devon, G.B.) 7 nov. 2003 Teresa Pratley, geb. Great Torrington (Devon, G.B.) 17 april 1968. Uit dit huwelijk twee dochters, geb. 2004 en 2006.
 10. Elisabeth Maria Twaalfhoven, geb. Bodegraven 10 maart 1934, † Bodegraven 17 april 1934. (foto 8.38)
[ photo: 8.30 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.30
[ photo: 8.31 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.31
[ photo: 8.32 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.32
[ photo: 8.33 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.33
[ photo: 8.34 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.34
[ photo: 8.35 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.35
[ photo: 8.36 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.36
[ photo: 8.37 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.37
[ photo: 8.38 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.38

Index