Staak Nicolaas (Utrecht, Den Haag, Amsterdam)

7.2 genealogie

XIc. (=hst IV, X-c-3) Nicolaas (Nicolaus) Twaalfhoven, geb/ged. Bodegraven/Zwammerdam 1 maart 1833, get. Cornelius Twaalfhoven en Anna Verhoef, landbouwer te Bodegraven, later melkslijter te Utrecht, † Utrecht 2 sept. 1898, tr. Utrecht 15 mei 1867 Wilhelmina Alberta Lebbing, geb. Utrecht 16 febr. 1841, melkverkoopster, † Utrecht 13 nov. 1906, dr. van Wilhelmus Albertus Lebbing, timmerman, en Henrica de Kruijf. Bij het huwelijk verklaarde de bruid niet te kunnen schrijven. Zij was weduwe, tr. Utrecht 2 nov. 1859, van Jacobus Franciscus Adrianus Gadella, geb. Utrecht 25 sept. 1831, melkverkoper, † Utrecht 12 juni 1866, zn. van Jacobus Gadella en Adriana Ockhuisen. Uit haar eerste huwelijk had zij een ‘voorkind’: Petrus Jacobus Gadella, geb. Utrecht 12 mei 1863, 33 jaar werkzaam bij St. Aloysius gesticht‘De Heibloem’ te Heijthuijzen (L.), † Heijthuijzen 28 febr. 1929.

Uit dit huwelijk: (foto’s 7.2, 7.3)

 1. Cornelis Franciscus Twaalfhoven, geb. Utrecht 2 april 1868, † Utrecht 11 april 1868.
 2. Wilhelmus Albertus Twaalfhoven, volgt XIIa.(foto 7.4., 7.6)
 3. Cornelis Franciscus Twaalfhoven, geb. Utrecht 17 oct. 1871, verbleef in Zuid-Afrika, werkzaam reinigingsdienst Amsterdam, † Amsterdam 24 maart 1931, tr. 24 mei 1911 Adriana de Groot, geb. Beemster 24 nov. 1868, caféhoudster te Amsterdam, † Amsterdam 17 aug. 1951, dr. van Gerrit de Groot en Duifje Bloem, wed. Pieter Gerritsen. (foto 7.5)
 4. Franciscus Twaalfhoven, volgt XIIb.(foto 7.4)
 5. Wilhelmina Alberta Petronella Hendrica Twaalfhoven, geb. Utrecht 15 juni 1875, † Huize Maria Oord, Soest 7 juni 1933.
 6. Nicolaas Twaalfhoven, geb. Utrecht 18 sept. 1876, † Utrecht 1 nov. 1878.
 7. Maria Wilhelmina Twaalfhoven, geb. Utrecht 7 sept. 1877, † Utrecht 5 dec. 1877, tweeling met Alida.
 8. Alida Twaalfhoven, geb. Utrecht 7 sept. 1877, † Utrecht 22 jan. 1878.
 9. Nicolaas Marinus Twaalfhoven, volgt XIIc.
 10. Alida Wilhelmina Alberta Twaalfhoven, geb. Utrecht 3 febr. 1881, † Utrecht 13 juli 1881, tweeling met Constantina.
 11. Constantina Hendrica Theresia Twaalfhoven, geb. Utrecht 3 febr. 1881, † Utrecht 27 mei 1882.
 12. Marinus Albertus Twaalfhoven, geb. Utrecht 3 mei 1882, † Utrecht 7 juni 1882.
 13. Constant Hendrikus Twaalfhoven, volgt XIId. (foto 7.4)
 14. Wilhelmina Alberta Maria Twaalfhoven, geb. Utrecht 1 oct. 1887, † IJsselstein 20 juni 1942 (foto 7.7).
[ photo: 7.2 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.2
[ photo: 7.3 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.3
[ photo: 7.4 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.4
[ photo: 7.5 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.5
[ photo: 7.6 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.6
[ photo: 7.7 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.7

Index