[ photo: 8.4 | Stichting Familie Twaalfhoven ]

Staak Cornelis ( Bodegraven, Nieuw Zeeland)

8.3 Tak Cornelis

XIIa. Cornelis Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 12/13 juli 1879, veehouder/landbouwer, † Bodegraven 18 april 1958, tr. Zevenhoven 23 aug. 1917 (kerk: Noorden 28 dec. 1917) Anna Maria Notenboom, geb. Zevenhoven 12 nov. 1888, † Bodegraven 9 febr. 1926, dr. van Arie Notenboom en Johanna Baars. (foto 8.3 )

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 16 juli 1918, veehouder/landbouwer, † Woerden 29 juni 1980, tr. Snelrewaard/Oudewater 16/ 24 (kerk) mei 1956 Henrica Adriana Vergeer, geb. Oudewater 22 mei 1924, † Woerden 8 aug. 1973. Hij was even als zijn vader boer in de polder Weiland te Nieuwerbrug, thans de Twaalfhoeve geheten. (foto 8.4, 8.5)

  Uit dit huwelijk:
  1. Anna Maria Hendrica Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 18 dec. 1958, tr. Leimuiden 15 april 1982 Franciscus Carolus Joseph Maria Walgering, geb. Leiden 25 dec. 1951, verkoper, zn. van Johannes Hendrikus Walgering en Theodora Wilhelmina Bongers..

   Uit dit huwelijk:
   1. aa. Maria Adriana Walgering, geb. Leimuiden 23 april 1987.
   2. ab. Adriaan Clemens Walgering, geb. Leimuiden 20 jan. 1991.
 2. Adrianus Johannes Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven 27 aug. 1919, † Bodegraven 4 sept. 1919.
 3. Adrianus Twaalfhoven, geb. Bodegraven 12 sept. 1920, † Bodegraven 7 dec. 1920, tweeling met Anna Maria.
 4. Anna Maria Twaalfhoven, geb. Bodegraven 12 sept. 1920, hulp in de huishouding, † Bodegraven 9 nov. 1943.
 5. Adrianus Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 29/30 jan. 1922, veehouder/landbouwer, tr. Zwammerdam 17 mei (kerk 24 mei) 1955, Johanna Cornelia Koot, geb. Bodegraven 16 dec. 1923, dr. van Jacobus Gerardus Koot en Magdalena Maria Johanna Konijnenburg. Hij bezat het bedrijf aan de Oud Bodegraafseweg/J.C. Hoogendoornlaan, dat in 1995 werd opgeheven t.g.v. de vestiging van een waterzuiveringsinstallatie. Het echtpaar woonde tot 2005 op de boerderij (foto 8.6, 8.7)

  Uit dit huwelijk:
  1. Anna Maria Magdalena Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven 5 sept. 1956, gastvrouw - receptioniste, tr. Gouda 29 mei 1981 (gesch.) Leendert Lekkerkerker, directeur.

   Uit dit huwelijk:
   1. aa. Lucinda Christiane Lekkerkerker, geb. Gouda 6 aug. 1987.
  2. Magdalena Maria Johanna Bernadette Twaalfhoven, geb./ged. Zwammerdam 8/9 febr. 1958, secretaresse aannemersbedrijf.
  3. Cornelis Johannes Maria Twaalfhoven, geb. Bodegraven 3 nov. 1959, chauffeur, hobbyboer, tr. Ter Aar 29 april 1987 Cornelia van der Hoorn, geb. Ter Aar 19 maart 1959.

   Uit dit huwelijk:
   1. ca. Andrea Adrienne Maria Twaalfhoven, geb. Gouda 4 sept. 1990.
   2. cb. [anoniem]
    Zijn woning staat op de resterende grond van de vaderlijke boerderij, met het uitzicht daarop.
  4. Johanna Magdalena Adriana Jacoba Twaalfhoven, geb. Zwammerdam 25 nov. 1962, radiologisch laborante, tr. Bodegraven 18 sept. 1987 Wybren Gerhard Aalbers, geb. Haarlem 18 maart 1957, marketing manager, zn. van dr. Johan Gerhard Aalbers en Maria Elisabeth Plantinga.

   Uit dit huwelijk:
   1. da. Celine Carmen Aalbers, geb. Woerden 22 juni 1994.
   2. db. Simone Aalbers, geb. Gouda 5 april 1998.
 6. Johanna Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven 3/5 maart 1923, verpleegster, huishoudster, strijkster, † Reeuwijk 21 maart 1982, tr. Gouda 18(kerk)/22 nov. 1961 Johannes Leonardus van Leeuwen, geb. Zwammerdam 26 juni 1925, landbouwer te Reeuwijk; hertr. 20 febr. 1986 Corrie Vink, geb. Lange Ruige Weide 7 juni 1932, † 21 oct. 2010, wed. Antonius Gerardus Nederend.

  Uit het eerste huwelijk:
  1. Anna Geertruida Petronella van Leeuwen, geb. Gouda 16 dec. 1963, tr. Reeuwijk Marinus Achterberg, geb. Gouda 3 febr. 1952, restauranthouder.
 7. Franciscus Twaalfhoven, ged./geb. Zwammerdam/Bodegraven 16 jan. 1925, werkte op de gemeentesecretarie te Berkel en Rodenrijs, resp. Made, burgemeester te Nieuw Vossemeer (1961) en Hoeven (1967) (KVP). Ridder in de orde van Oranje Nassau, † Breda 3 juli 2003, tr. Ter Aar 30 juli 1953 Maria Theodora Theresia van Smoorenburg, geb. Ter Aar 27 mei 1928, dr. van Nicolaas Theodorus van Smoorenburg, tuinder, en Maria Elisabeth van der Burg. (foto 8.8, 8.9)

  Uit dit huwelijk:
  1. Anna Maria Josepha Twaalfhoven, geb. Berkel en Rodenrijs 17 juli 1955, lerares, tr. Den Bosch 14 nov. 1975 Cornelis Johannes van de Koppel, geb. Elst 5 dec. 1952, technisch productmanager.

   Uit dit huwelijk:
   1. aa. Mathijs Johannes Franciscus van de Koppel, geb. Opijnen 15 juni 1993.
   2. ab. Wouter Dirk Jan van de Koppel, geb. Opijnen 26 jan. 1995.
  2. Nicolaas Petrus Joseph Twaalfhoven, geb. Berkel en Rodenrijs 16 maart 1958, † Rotterdam 25 juli 1958.
  3. Maria Josepha Helena Twaalfhoven, geb. Made en Drimmelen 5 maart 1959, verpleegkundige, tr. Hoeven 9 nov. 1979 (gesch. 2 maart 2004) Pierre Jean Marie de Bruyckere, geb. ‘s Hertogenbosch 5 febr. 1956, projectleider; samenl. contr. 28 juli 2004 Theodorus Wilhelmus Johannes Roosenboom, geb. Heesch 28 april 1961.

   Uit dit huwelijk:
   1. ca. Tom Jan Pierre de Bruyckere, geb. Oss 14 april 1988.
   2. cb. Lieke Henriëtte Marjolein de Bruyckere, geb. Oss 2 april 1990.
   3. cc. Bob de Bruyckere, geb. Oss 12 juni 1992, † Oss 12 juni 1992.
   4. cd. Pim Jaap Pierre de Bruyckere, geb. Oss 13 aug. 1993.
  4. Nicolaas Franciscus Josef Twaalfhoven, geb. Made en Drimmelen 1 nov. 1960, afdelingschef.
  5. Eric Johannes Franciscus Joseph Twaalfhoven, geb. Nieuw-Vossemeer 26 juni 1964, leraar, relatie met Nicolette Young, geb. ‘s Gravenhage 17 juni 1967.

   Uit deze relatie:
   1. ea. Björn Twaalfhoven, geb. Breda 30 juni 2003, † Rotterdam 28 juli 2003.
  6. Arthur Adrianus Gerardus Joseph Twaalfhoven, geb. Nieuw Vossemeer 30 aug. 1966, verkoopleider, tr. Oudenbosch 11 mei 1988 Maria Josephina Barbera Terwijn, geb. Oudenbosch 26 febr. 1962, lerares, dr. van Johannes Terwijn en Marlies Flachs.

   Uit dit huwelijk:
   1. fa. Lotte Barbera Maria Twaalfhoven, geb. Breda 4 maart 1994.
   2. fb. Franciscus Johannes Twaalfhoven, geb. Breda 31 juli 1996.
[ photo: 8.4 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.4
[ photo: 8.5A | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.5A
[ photo: 8.5B | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.5B
[ photo: 8.6 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.6
[ photo: 8.7 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.7
[ photo: 8.8 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.8

Index