[ photo: 5.2 | Stichting Familie Twaalfhoven ]

Staak Otto (Assendelft, Uitgeest)

5.2 Genealogie

XIa. (=Xa-10)Otto Twaalfhoven, geb./ged. Mijdrecht 5 juni 1789, veenman, † Assendelft 2 dec. 1871, tr. Assendelft 6 juni 1819 Jacoba Pietersd. Buur, geb. Assendelft 21 sept. 1788, † Assendelft 31 jan. 1857.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Twaalfhoven, geb. Assendelft 4 febr. 1820, tr. Assendelft 2 oct. 1842 Johannes (Jan) Timmer, arbeider, zn. van Jan Timmer en Maria van der Luit.
 2. Pieter Twaalfhoven, volgt XIIa.
 3. Maartje Twaalfhoven, geb. Assendelft 2 febr. 1825, † Assendelft 28 nov. 1879.
 4. Jan Twaalfhoven, geb. Assendelft 6 nov. 1827, † Assendelft 4 jan. 1847.
 5. Jacob Twaalfhoven, geb. Assendelft 7 febr. 1837, † Assendelft 17 maart 1838.

XIIa. Pieter Twaalfhoven, geb. Assendelft 20 april 1822, arbeider, † Assendelft 20 sept. 1858, tr. Assendelft 6 mei 1849 Jannetje Frijling, geb. Assendelft 5 aug. 1824, tapster, † Uitgeest (Assum) 24 sept. 1897, dr. van Hermanus Frijling, winkelier/wever, en Elisabeth Leendertsdr. Jak, hertr. met Nicolaus Vonk.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Twaalfhoven, geb. Assendelft 17 febr. 1850, † Assendelft 27 aug. 1853.
 2. Johannes Twaalfhoven, geb. Assendelft 17 juni 1851, † Oudelieden tehuis te Uitgeest 1 oct. 1928.
 3. Hermanus Twaalfhoven, volgt XIIIa.
 4. Otto Twaalfhoven, geb. Assendelft 31 dec. 1855, † Assendelft 27 sept. 1857.
 5. Petronella Twaalfhoven, geb. Assendelft 16 febr. 1859, † Uitgeest 28 juli 1903, tr. Uitgeest 17 aug. 1881 Jan Pater, geb. Krommenie 17 jan. 1849, zn. van Grietje Breeuwer, get. Hermanus en Jan Twaalfhoven, broeders van de bruid.
  Uit dit huwelijk:
  1. Jacob Pater, geb. Uitgeest 22 april 1885.
  2. Johanna Pater, geb. Uitgeest 12 nov. 1887.

XIIIa. Hermanus Twaalfhoven, geb. Assendelft 5 aug. 1853, dagloner, tuinder; arbeider; nachtwacht (buitengewoon veldwachter) te Uitgeest, † Uitgeest 14 oct. 1931, tr. (kerk), get. o.a. Jan Twaalfhoven, broer en arbeider, en Jan Vonk, koopman en oom, Uitgeest 13 mei 1877 Agatha (Aagje) Keijzer, geb. Assendelft 23 aug. 1853, † Uitgeest 5 febr. 1926, dr. van Jan Keijzer, zeildoekwever, en Antje van der Laan. In 1862 komt hij van Assendelft naar Uitgeest. (foto’s 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus (Piet)Twaalfhoven, volgt XIVa.
 2. Johannes (Jan) Twaalfhoven, volgt XIVb.
 3. Anna Twaalfhoven, geb. Uitgeest 15 april 1882, † Utrecht 16 oct. 1952 tr. Uitgeest 1 mei 1912 Johannes Vonk, geb. Uitgeest 14 april 1883, barbier, kapper, † Utrecht 30 april 1952, zn. van Klaas Vonk en Maria Catharina Blank. (foto 5.7)
  Uit dit huwelijk:
  1. Nicolaas Hermanus Vonk, geb. Heemskerk 6 juli 1913, priester van de Missionarissen van het Heilig Hart te Stein. Hij droeg zijn eerste Heilige Mis op in Uitgeest op 16 aug. 1942, werkte bij de ‘Open Deur’ (Una Sancta) te Rotterdam, dat zich richtte op bekering tot de R.K. Kerk, en laatstelijk als pastoor te Eindhoven.
  2. Agatha Maria Vonk, geb. Heemskerk 2 oct. 1915, onderwijzeres, † Utrecht of Heemskerk 20 jan. 1965, tr. Uitgeest 5 nov. 1942 Hendrik Bruijn, geb. Schoten 28 sept. 1912, ing. electrotechniek en werktuigbouwkunde, † Utrecht 8 nov. 2000, zn. van Simon Petrus Bruijn en Aaltje Klaver, hertr. Gorcum 21 nov. 1968 Maria Catharina van Lamoen.
  3. Maria Catharina Vonk, geb. Heemskerk 9 juni 1918, dameskapster, † Amsterdam 9 dec. 1972, tr. Uitgeest 2 oct. 1941 Gerardus Theodorus Huissen, geb. Amsterdam 28 nov. 1916, onderwijzer, leraar, † Amsterdam 27 febr. 1989, zn. van Gerardus Hendricus Huissen en Francisca Geertruida Helena Hagedorn, hertr. Catharina A.A.H. Tegelbackers.
  4. Hermanus Joseph Vonk, geb. Heemskerk 19 maart 1922, priesterstudie te Stein bij de paters MSC, gemeenteambtenaar, † Arnhem 7 juli 1999, tr. Rotterdam 8 sept. 1955 Josina Elisabeth van Stee, geb. Rotterdam 22 febr. 1922, † Utrecht 23 dec. 1988, dr. van Willem Pieter van Stee en Pieternella den Haan.
 4. Hermanus Twaalfhoven, volgt XIVc.
 5. Johanna Twaalfhoven, geb. Uitgeest 9 febr. 1887, † Zaandam 3 april 1972, tr. Uitgeest 23 mei 1916 Hendrik van der Eng, geb. Uitgeest 26 aug. 1887, meester timmerman, chef timmerwerkplaats fa.J.Kakes Zaandam, † Zaandam 12 maart 1964, zn. van Leendert van der Eng, boeren-, los-en tuinarbeider, en Elisabeth Brasser. (foto 5.8)
  Uit dit huwelijk:
  1. Leonardus van der Eng, geb. Uitgeest 31 juli 1917, uitvoerder bouwbedrijf, † Zaanstad 8 aug. 2008, tr. Zaandam 28 mei 1942 Catharina Wittebrood, dr. van Pieter Wittebrood en Cornelia Euphemia Helena van den Huijsen, geb. Zaandam 4 mei 1919, † Zaanstad 13 sept 1999.
  2. Agatha van der Eng, geb. Uitgeest 8 febr. 1919, † Zaanstad 13 sept.1996, tr. Zaandam 13 sept. 1945 Augustinus Antonius Maria van Raak, geb. Tilburg 13 juli 1916, † Zaanstad 9 febr. 2000, zn. van Antonius Josephus van Raak en Cibillia Cornelia Frank.
  3. Hermanus van der Eng, geb. Uitgeest 3 oct. 1920, etaleur, † Zaanstad 13 mei 1999, tr. Zaandam 9 juli 1947 Maria Eva Spillekom, geb. Zaandam 23 oct. 1920.
  4. Jacob van der Eng, geb. Zaandam 20 dec. 1922, typograaf, † Purmerend 18 dec. 1995, tr. Langedijk 6 maart 1947 Elisabeth Koenis, geb. Zuid-Scharwoude 18 sept. 1920, † Purmerend19 febr.2009, dr. van Ariën Koenis en Lena Bergen.
 6. Antonius Twaalfhoven, geb. Uitgeest 24 aug. 1888, timmerman, † Uitgeest 12 jan. 1950, tr. Uitgeest 28 nov. 1913 Maartje Bakker, geb. Limmen 10 sept. 1892, † Uitgeest 30 mei 1962, dr. van Pieter Bakker en Petronella Dekker. (foto 5.9)
  Uit dit huwelijk:
  1. Hermanus Twaalfhoven, geb. Uitgeest 15 oct. 1914, rijwielhersteller, † Beverwijk 18 dec. 1971.
  2. Petrus Twaalfhoven, geb. Uitgeest 23 nov. 1915, † Amsterdam 16 aug. 1916.
  3. Petronella Johanna Twaalfhoven, geb. Uitgeest 27 dec. 1919, † Uitgeest 17 april 1920.
  4. Petronella Agatha Twaalfhoven, geb. Uitgeest 25 oct. 1921, † Uitgeest 12 april 1999, tr. Uitgeest 27 aug. 1942 Johannes Nicolaas Rasch, geb. Uitgeest 14 mei 1919, tegelzetter, conciërge, † Uitgeest 16 juni 1977, zn. van Johannes Franciscus Rasch en Maria Berkhout.
   Uit dit huwelijk:
   1. da. Johannes Anthonius Rasch, geb Uitgeest 20 febr. 1944.
   2. db. Anthonius Johannes Rasch, geb. Uitgeest 6 maart 1944.
   3. dc. Maria Maartje Cornelia Rasch, geb. Uitgeest 10 oct. 1947.
   4. dd. Hermanus Nicolaas Wilhelmus Rasch, geb. Uitgeest 18 juli 1952.
 7. Johanna (Jans) Twaalfhoven, geb. Uitgeest 23 aug. 1892, † Uitgeest 23 dec. 1976, tr Uitgeest 6 mei 1919 Gerardus Brakenhoff, geb. Castricum 30 nov. 1891, metselaar-aannemer, † Uitgeest 25 nov 1976, zn. van Willem Brakenhoff en Maria de Nijs.(foto’s 5.10, 5.11, 5.12)
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria Johanna Brakenhoff, geb. Uitgeest 4 maart 1920, † Uitgeest 2 mei 2006, tr. Uitgeest 11 aug. 1949 Petrus Molenkamp, geb. Alkmaar 21 juni 1913, winkelbediende, noteerder, † Uitgeest 15 april 1978, zn. van Jan Molenkamp en Aaltje Pel.
 8. Margaretha (Grietje) Twaalfhoven, geb Uitgeest 20 jan. 1896, † Zaandam 19 febr. 1949, begr. Uitgeest 23 febr. 1949, tr. Uitgeest 9 mei 1922 Antonius (Toon) van Eerden, geb. Wijk aan Zee en Duin 3 april 1895, groentenhandelaar, koopman, † Uitgeest 5 maart 1956, begr. aldaar 9 maart 1956, zn. van Johannes van Eerden en Anthonia Pirovano. (foto 5.13)
  Uit dit huwelijk:
  1. Johannes Hermanus van Eerden, geb. Uitgeest 16 mei 1923, chef loon-en salarisadministratie KNHS (Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken), † Uitgeest 28 mei 1990, tr. Velsen 8 dec. 1955 Maria Johanna Theresia Osendarp , geb. IJmuiden (Velsen) 31 juli 1932, administratief medewerkster, dr. van Adrianus Osendarp en Maria Geertruida Meijer. Hij was gemeenteraadslid, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Uitgeest, lid P.S. Noord-Holland, lid partijraad KVP en medeoprichter van de PPR.
  2. Hermanus Johannes van Eerden, geb. Uitgeest 28 oct.1924, administrateur kostprijsafdeling KNHS, † Uitgeest 21 dec. 1968, tr. Uitgeest 25 april 1956 Theodora Margaretha Oudendijk, geb. Velsen 25 febr. 1932, verpleegster, † Uitgeest 22 oct. 1998, dr. van Dirk Oudendijk en Margaretha van der Pol. Hij was administrateur van de Woningsbouwvereniging Goed Wonen en van de Stichting Gezins-en Bejaardenhulp te Uitgeest.
  3. Anthonia Agatha van Eerden, geb. Uitgeest 6 april 1928, lerares naaldvakken, decaan VMBO, tr. Amsterdam 1 juli 1974 Johannes Franciscus van der Putten, geb. Amsterdam 2 juni 1926.
  4. Petrus Maria van Eerden, geb. Uitgeest 23 febr. 1930, logistiek manager afd. vervoer KNHS, † Heemskerk 19 mei 2007, tr. 11 oct. 1956 Petronella Maria van Wonderen , huishoudster, verkoopster, serveerster, geb. Alkmaar 26 mei 1934, dr. van Johannes Petrus van Wonderen, melkslijter, boerenarbeider, en Afra Johanna Goedhart.
  5. Agatha Anthonia van Eerden, geb. Uitgeest 6 nov. 1931, gezins-en bejaarden verzorgster, tr. Uitgeest 10 juli 1957 Adrianus Canisius Kuijs, geb. Castricum 4 april 1927, gas-en waterfitter, verwarmingsmonteur, † Castricum 7 juni 1999, zn. van Johannes Kuijs en Maria Elisabeth van Duijn.
  6. Christiaan Antonius van Eerden, geb. Uitgeest 3 aug. 1933, docent HBO te Alphen aan den Rijn, tr. Leiden 29 dec. 1966 (kerk 10 febr. 1967) Sophia Catharina Neuteboom, geb. Leiden 2 juli 1938, maatschappelijk werkster, dr. van Adrianus Johannes Neuteboom en Sophia Catharina Schmidt.
  7. Johannes Willibrordus van Eerden, geb. Uitgeest 28 mei 1935, machine-bankwerker/constructeur, molenaar te Uitgeest, tr. Uitgeest 25 juni 1963 Maria Admiraal, geb. Uitgeest 29 juli 1941, administratief medewerkster, dr. van Wouter Admiraal en Alida Brakenhoff.
  8. Lucia Maria Antoinette van Eerden, geb. Uitgeest 23 april 1938, verkoopster woninginrichting, tr. Uitgeest 27 april 1962 Johannes Aloysius Beentjes, kraanmachinist, monteur, conciërge, zn. van Hendericus Beentjes en Catharina Johanna Boomars.
[ photo: 5.3 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 5.3
[ photo: 5.4 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 5.4
[ photo: 5.5 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 5.5
[ photo: 5.6 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 5.6
[ photo: 5.7 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 5.7
[ photo: 5.8 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 5.8
[ photo: 5.9 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 5.9
[ photo: 5.10 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 5.10
[ photo: 5.11 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 5.11
[ photo: 5.12 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 5.12
[ photo: 5.13 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 5.13

Index