Andere Twaalfhovens uit de zeventiende en achttiende eeuw

tak a
(mijdrecht)

IXa Cornelis Jansz. Twaalfhoven, ged. Mijdrecht (als ‘Crelis’) 13 sept. 1726, begr. Mijdrecht 14 mei 1807, tr. Mijdrecht 30 mei 1763 Machtel (Mechtel) van Hermele(n), begr. Mijdrecht 8 juni 1809, dochter van Lauwerens van Hermelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Twaalfhoven, volgt Xa
 2. Antje Twaalfhoven geb. ‘op Lauwerstijn’, ged. Mijdrecht 2 sept. 1766, vroeg overleden, tweeling met
 3. Lauwetje Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 2 sept. 1766.
 4. Antje Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 29 dec. 1767.
 5. Antje Twaalfhoven, geb. Wilnis, ged. Mijdrecht 16 jan. 1769, ondertr. (gerecht) en tr. (kerk) Mijdrecht 8 mei 1798 Jan van der Hoorn. Beiden wonen dan te Mijdrecht.
 6. Adriaantje Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 25 maart 1772.
 7. Neeltje Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 27 maart 1774.Een kind werd begraven te Mijdrecht op 15 juli 1773, een op 28 mei 1776. Waarschijnlijk betreft dit de beide jongste kinderen.

Xa. Jan Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 6 maart 1765, schipper, † 14 dec. 1833, tr. 1e Mijdrecht (gerecht en kerk) 13 mei 1787 Antje van Coert, ged. Mijdrecht 17 maart 1762, begr. Mijdrecht 16 mei 1798, dr. van Otto van Coert en Jacomijntje van Way; tr. 2e Mijdrecht 15 april 1800 Anna (Antje) Grootenheer, geb. Wilnis, ged. Mijdrecht 18 dec. 1756, † Wilnis 4 aug. 1843, dr. van Jacob Grootenheer en Antie Jacobs en weduwe van Hendrik Kentrop. (foto 3.7)

Bij het eerste huwelijk woonde Jan onder Mijdrecht en Antje onder Wilnis.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Magtel Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 27 febr. 1788.
 2. Otto Twaalfhoven, volgt XIa, in hoofdstuk V, staak Otto.
 3. Cornelis Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 7 aug. 1791.
 4. Jacomijntje Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 30 okt. 1795, begr. (als Willemijntje Twaalfhoven) Mijdrecht 16 aug. 1810.
 5. Jan Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 2 febr. 1798.Een zoon van Jan Twaalfhoven werd begr. Mijdrecht 20 juli 1798.
[ photo: 3.7 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 3.7

Index