[ photo: 3.1 | Stichting Familie Twaalfhoven ]

Andere Twaalfhovens uit de zeventiende en achttiende eeuw

3.1 inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn de Twaalfhovens die tussen 1500 en 1700 leefden zoveel mogelijk in familieverband besproken. Het zijn die naamdragers van wie aangetoond kon worden dat zij als oudste bewezen gemeenschappelijke voorvader Dirck Gerritsz Twaelfhoven hebben, die van 1483 tot 1513 boer was in de Meijepolder te Bodegraven. De familie woonde vooral langs de Oude Rijn van Woerden tot Alphen en in de veenpolders ten noorden en ten zuiden daarvan.

In dit hoofdstuk komen Twaalfhovens aan de orde van wie het verband met de familie uit de Meije niet duidelijk is. Ook onderling zijn de verbanden in vele gevallen onduidelijk, ondanks de overeenkomstige familienaam en soms ook voornamen en woonplaatsen. De meesten van deze Twaalfhovens woonden in het veengebied ten noorden van de Oude Rijn. Dat betekent niet dat de naam elders niet voorkwam. Het onderzoek naar Twaalfhovens is tot nu toe gericht geweest op dit gebied en zelfs hier zijn nog lang niet alle archieven op naamgenoten onderzocht. Er valt dus nog veel te ontdekken. (foto 3.1)

Index