Andere Twaalfhovens uit de zeventiende en achttiende eeuw

tak b
(mijdrecht/wilnis)

IXb Jacobus Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 24 aug. 1734, begr. Wilnis maart 1792, tr. Mijdrecht 6 mei 1766 Jannetje/Jannitgen Koekenbier, † na 14 aug. 1808.

Hun zoon Jan kan bij zijn ondertrouw geen ‘doodcedul’ (verklaring van overlijden) van zijn vader overleggen. Daarom leggen zijn zonen Willem en Jan – de bruidegom – voor de vrederechter te Vinkeveen een verklaring af dat hij in maart 1792 te Wilnis gestorven en begraven is. Met dit document kan het huwelijk doorgang vinden.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 20 dec. 1767.
 2. Elisabeth (Lijsje) Twaalfhoven, geb. Wilnis 16 febr. 1769, arbeidster, † Mijdrecht 18 febr. 1819, tr. Mijdrecht (kerk) 2 mei 1791 Cornelis de Haen.
 3. Jan Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 2 okt. 1770.
 4. Willibrordus (Willem) Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 7 nov. 1772, veenman (1834), † Wilnis 12 juni 1847.
 5. Aart Twaalfhoven, volgt Xb.
 6. Joannes Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 22 aug. 1776.
 7. Neeltje Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 30 april 1780.
 8. Joannes Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 3 mei 1781.
 9. Johannes (Jan) Twaalfhoven, volgt Xc.

Xb Aart Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 7 jan. 1774, † Vinkeveen 12 mei 1818, tr. Mijdrecht (kerk) 17 aug. 1807 Aaltje van Vliet, xxx die haar man overleefde.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannitje Twaalfhoven, ged. Mijdrecht 14 aug. 1808, begr. Mijdrecht 4 jan. 1809.

Xc. Johannes (Jan) Twaalfhoven, ged. Wilnis 3 juni 1784, veenman/schipper, † Wilnis 4 okt. 1834, tr. 1e Wilnis 13 mei 1812 Geertruy Blok, geb. Wilnis 1 jan. 1789, † Wilnis (op 50-jarige leeftijd!) 6 nov. 1839 (NB: gescheiden of foute † datum?), dr. van Jan Blok en Grietje van Lis, tr. 2e Mijdrecht 5 juni 1821 Jannetje van Beijeren, veenvrouw/naaister, geb. Mijdrecht 10 okt. 1791, † xxx, dr. van Maarten van Beijeren, scheepsmaker, en Naatje Verhoef. (foto 3.8, 3.9)

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacobus Twaalfhoven, geb. Wilnis 26 aug. 1813, † Wilnis 19 maart 1847, tr. Wilnis 16 febr. 1838 Appolonia (Pleuntje) van Kuijlenburg, geb. Mijdrecht 26 dec. 1811, boerin, † Mijdrecht 24 maart 1881, dr. van Antonie Kuijlenburg, veenman, bouwman, en Neeltje Plomp. Uit dit huwelijk twee levenloos geboren dochters, geb. en † Wilnis 1 jan. 1839, resp. 7 sept. 1842. Pleuntje hertr. Wilnis 30 april 1849 met Jacobus Vermeulen. (foto 3.10)
 2. Margaretha Maria Twaalfhoven, geb. Wilnis 16 dec. 1815, naaister, † Wilnis 19 juli 1841 (of Mijdrecht 2 juli 1841 ?), tr. Wilnis 13 april 1834 Hendrik Egbers, geb. Wilnis 20 juli 1808, veenman, † Wilnis 24 nov. 1884, zn. van Evert Egbers en Aaltje de Jong; Hein Egbers hertr. 1e Annaatje van der Heiden, wedr. van Franciscus Ros, 2e Wilnis 26 okt. 1859 Cornelia Verhoek.
 3. Jannetje Twaalfhoven, geb. Wilnis 7 april 1818, † Wilnis 29 mei 1849, tr. 1e Wilnis 17 juni 1843 Pieter van Zijl, geb. Wilnis 27 maart 1816, scheepmaker, † Wilnis vóór 1848, zn. van Pieter van Zijl, scheepmaker, en Jannetje van Zwieten, tr. 2e Wilnis 21 nov. 1848 Harmanus van der Heiden, geb. Oudhuizen ± 1821, † xxx, zn. van Arnoldus van der Heiden en Agatha van der Seis.
 4. Johannes Twaalfhoven, geb./ged. Wilnis 28/30 mei 1820, † Wilnis 27 juni 1820.

  Uit het tweede huwelijk:
 5. Adrianus (Arie) Twaalfhoven, geb./ged. Wilnis 13/15 april 1822, veenman/turfmaker, † Wilnis 17 jan. 1865, tr. Wilnis 5 febr. 1847 Klemensje (Mensje) van den Oever, geb. Wilnis 27 aug. 1822, † 12 aug. 1848, dr. van Bastiaan van den Oever, veender, en Neeltje Lelyveld.
 6. Appolonia (Pleuntje) Twaalfhoven, geb. Wilnis 17 sept. 1823, † Wilnis 28 maart 1881, tr. 1e Wilnis 24 april 1846 Willem van Zijl, geb. Wilnis 10 dec. 1818, veenman, † 8 maart 1866, zn. van Pieter van Zijl, scheepmaker, en Matje van Schaik, tr. 2e Wilnis 8 febr. 1867 Johannes van den Broek, geb. Wilnis 26 dec. 1822, arbeider, zn. van Theodorus van den Broek en Maria Bakker; hij hertr. Wilnis 21 nov. 1884 Maria Vlasman.
 7. Jan Twaalfhoven, volgt XIb, in hoofdstuk VI, staak Jan.
 8. Antje Twaalfhoven, geb./ged. Wilnis 25/26 juni 1827, † Wilnis 25 juni 1927, op 101-jarige leeftijd, buiten het dorp nabij Driehuis.
 9. Willem Twaalfhoven, geb. Wilnis 6 okt. 1827, † Wilnis 16 dec. 1841.
 10. Gerrit Twaalfhoven, geb./ged. Wilnis 28/29 maart 1830, † Wilnis 10 juli 1830.
 11. Gerrit Twaalfhoven, geb./ged. Wilnis 11/12 sept. 1831, veenman, schipper, † 12 juni 1866, tr. Wilnis 20 april 1855 Elisabeth de Groot, geb. Wilnis 5 maart 1829, dr. van Willem en Catharina de Groot.
 12. Antje Twaalfhoven, geb. Wilnis 19 april 1833, † Wilnis 8 dec. 1834.
 13. Geertruy Twaalfhoven, geb. Wilnis 12 juli 1834, naaister, † Wilnis 1 okt. 1858. (foto 3.11, 3.12)
[ photo: 3.8 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 3.8
[ photo: 3.9 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 3.9
[ photo: 3.10a | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 3.10
[ photo: 3.10b | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 3.10

Index