[ photo: Hfst 4 Genzwam Nwkp | Stichting Familie Twaalfhoven ]

De Zwammerdamse Twaalfhovens in Bodegraven en Nieuwkoop, in de achttiende en negentiende eeuw

4.3 Tak b
(Zwammerdam/Nieuwkoop)

VIc. Joost Ariënsz Twaelffhoven, boer, te Zwammerdam, vermeld 1672-1711, tr. 1e Aeltie Jacobs Craen, begr. Zwammerdam 31 juli 1683 tr. 2e Zwammerdam (gerecht) 8 juni 1687 Geertie Barthe/Barton, uit Sluipwijk. Zie voor verdere bijzonderheden Hoofdstuk II.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Ariën/Arij Joosten Twaalfhoven, volgt VIIc.
 2. Anna/Annetje Joosten Twaalfhoven, geb. Zwammerdam 1678/79, † aang. Aarlanderveen 21 sept. 1751, 30 gld; tr. Maerten Stichter † na haar.
 3. Joost Joosten Twaalfhoven, geb. Zwammerdam 1681/82, in leven 31 mei 1687.
  Uit het tweede huwelijk:
 4. Maria (Marijtje) Joosten Twaalfhoven, † aangifte Aarlanderveen 13 nov. 1752, tr. Waddinxveen Jacobus Gerrits van der Laan, † vóór 1733. Hun dochter Geertrui van der Laan (geb. Reeuwijk 1754) tr. 1783 Theodorus Dirkse Verbij (geb. 1749). Hieruit een dochter Maria Verbij (geb. Reeuwijk 1787), tr. Anthonius Doeswijk. Hun zoon, Adrianus Hubertus Doeswijk (geb. Hoogmade/Woubrugge 1826) tr. Hoogmade 22 juni 1871 Arnolda (Aartje) Twaalfhoven, geb. Bodegraven 16 okt. 1834, † Zoeterwoude 21 maart 1900, d.v. Cornelis Twaalfhoven Jr. en Aaltje van der Pauw (zie tak A, Xc-4).
 5. Jacob Joosten Twaalfhoven, † Sluipwijk, aangifte 19 maart 1739, ondertr./tr. als jongeman van Zwammerdam, aan de Wonne-wetering, Bodegraven 13 nov./6 dec. 1717 Maria Cornelisse van Wijk.

  In de kohieren van de omslag van de dorpslasten van het schoutambacht Sluipwijk (1642-1744) staat Jacob van 1733-1737 genoteerd, zijn weduwe 1738-1740.Maria krijgt in 1741 permissie zich tijdelijk in Gouda te vestigen. Uit dit huwelijk een zoontje, Joost Twaalfhoven, † aangifte Sluipwijk 22 aug. 1736.
 6. Geertje Joosten Twaalfhoven, geb. Zwammerdam, begr. Aarlanderveen 6 maart 1754, tr. Alphen (gerecht) 1 nov. 1718 Bastiaen Teunisz Strien, jongeman van Lopik, wonende te Alphen (1718). Haar schoonzoon Willem van Leeuwen regelt de begrafenis.

VIIc. Ary (Ariën, Adriaan) Joosten Twaalfhoven, geb. Zwammerdam 1676/77, tr. Zwammerdam (gerecht) 27 nov. 1708 Marrigje Jans de Jong, jongedochter van Bodegraven.

In 1709 pacht hij van de gereformeerde diakonie te Zegveld ‘grasgewas staend omtrend drie morgen twee hond’. Hij zal de ‘geheele sloot en de wetering uit de Schouw moeten houden’. In 1728 en 1729 wordt hij vermeld als kerkmeester van de St. Galluskerk te Bodegraven. In 1739 is hij waterschepper bij de brandweer te Zwammerdam.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariën Ariëns Twaalfhoven, zie VIIIc.

VIIIc. Adrianus (Ariën) Arisz (soms toegevoegd: Jooste) Twaalfhoven, geb. Zwammerdam, boer te Alphen, † na 17-9-1761, tr. 1e Zwammerdam (gerecht en kerk) 29 aug. 1729 Margarita (Grietje) Huyge(n) van Beeck, uit Zwammerdam, bij haar huwelijk wonende te Alphen, † tussen 1737 en 1741, tr. 2e (ondertr. Bodegraven 14 dec. 1741) Zwammerdam (kerk) 2 jan. 1742 Marrigjen Gerrits van der Neut, uit Bodegraven, nog in leven 15-9-1761. Ary Arise (Ari Arnse) is in 1738 en 1739 kerkmeester van de St. Galluskerk te Zwammerdam.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Petronella (Nellie) Twaalfhoven, geb./ged. Zwammerdam 23/24 aug. 1730,
 2. Jo(h)anna Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 2 aug. 1731.
 3. Joost Twaalfhoven, volgt IXc.
 4. Petronella Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 6 nov. 1733, † aangifte Hazerswoude 13 febr. 1754, tr. Hazerswoude 21 nov. 1751 Hendrik Belman, wedr. van Geertje Jansdr Heijnsbroek; hij tr. 3e Hazerswoude 22 sept. 1754 Marijtje Simonsdr van Vliet. De kinderen worden later veelal Belleman genoemd.
 5. Ariaantje Twaalfhoven, geb./ged. Zwammerdam 23/24 febr. òf mei 1735.
 6. Jacobus Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 7 sept. 1736.
 7. Maria Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 26 okt. 1737, tr. Zwammerdam 22 febr. 1756 Cornelis Gerritsz van Vooreyndt.
  Uit het tweede huwelijk:
 8. Grietje (Gerritje) Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 25 juni 1742.
 9. Margarita (Grietje) Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 7/9 aug. 1743, † Alphen 7 april 1822, tr. Hermanus (Maan) Odijk, ged. Alphen 5 mei 1737, zn. van Gerrit Harmanus van Odijck en Jannitje Lucas Ketel. Uit dit huwelijk zijn in de jaren 1762-1787 te Alphen zestien kinderen gedoopt.
 10. Adrianus Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 9 jan. 1745.
 11. Gerardus Twaalfhoven, geb./ged. Zwammerdam 7/8 jan. 1747, † Zwammerdam 24 febr. 1754.
 12. Petrus Twaalfhoven, volgt IXd, uitgestorven staak Petrus
 13. Anna (Antje) Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 30 nov. 1749, ondertr./tr. Reeuwijk 27 april /15 mei 1770 Dirk Werboutsz van Leeuwen, geb. Bloemendaal bij Gouda, wedr. van Antonia Aalberts de Jong. Uit dit huwelijk zijn in de periode 1770-1782 te Alphen negen kinderen gedoopt. In 1777 hebben zij een boerderij bestaande uit bouwhuis, schuur, twee bergen, boomgaard en 23 morgen land in de Steekt bij het Goudse Rijpad te Alphen, met nog 5 morgen 494 roeden hooiland in het Rijneveld, eveneens te Alphen. Zij stellen dit bezit tot onderpand voor een lening van 5000 gulden, die in juni 1782 is afgelost.6
 14. Adrianus Twaalfhoven, geb./ged. Zwammerdam/Alphen 3/4 juli 1751, boer, † Aalsmeer 16 febr. 1826, tr. 1e Aalsmeer (gerecht) 16 mei 1784 Lysbeth Aris Gourok(en), tr. 2e Aalsmeer 20 juli 1788 Antje Verbruggen, † na 26 mei 1807.
 15. Jacobus Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 4 sept. 1752, † Wilnis 1 maart 1792.
 16. Altildis (Aaltje) Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 12 dec. 1753.
 17. Gerardus Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 4 juli 1755, † Mijdrecht 2 febr. 1829, tr. De Kwakel (kerk) 1 juni 1794 Cornelia Ko(o)per, geb. Roelofarendsveen ± 1765, boerin, † Mijdrecht 3 mei 1823, dr. van Cornelis Koper en Geertje Oudshoorn.
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria (Margje) Twaalfhoven, geb./ged. Mijdrecht/Uithoorn 26 mei 1807, tr. Mijdrecht 30 april 1840 Willem Wilshuijzen, geb. Zegwaard ± 1803/1804, arbeider, zn. van Jan Wilshuijzen en Dina van Putten. Zij wonen rond 1875 te Nieuwveen.
 18. Petronella Twaalfhoven, geb. Alphen 31 aug. 1756, (ongetwijfeld vernoemd naar haar in 1754 overleden halfzuster).
 19. Maria Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 5 nov. 1758.

IXc. Joost (Judocus, Justus) Twaalfhoven, ged. Zwammerdam 19 aug. 1732, † aangifte Nieuwkoop 19 okt. 1782, ondertr./tr. Bodegraven/Nieuwkoop 26 sept. 1755/19 mei 1756 Barbara Damiens En(d)thoven, ged. Nieuwkoop 18 dec. 1730, † aangifte Nieuwkoop 6 jan. 1800, dr. van Daam (Damianus) (van) Enthoven en Elisabeth Teunisse van Rossum.

Joost Ariensen Twaalfhoven wordt in een akte van april 1788, betreffende enkele kleine percelen land in de Binnenpolder en de Wonne te Zwammerdam, vermeld als eigenaar of gebruiker van aangrenzend land.7

Uit dit huwelijk:

 1. Margarita Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 19 mei 1756.
 2. Gerardus (Gerrit) Twaalfhoven, volgt Xd, uitgestorven staak Gerrit.
 3. Hermanus (Maandje) Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 15 sept. 1761, † Nieuwkoop 12 aug. 1762.
 4. Adrianus Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 15 sept. 1761, waarschijnlijk identiek met Arij Twaalfhoven, zoontje van Joost, † Nieuwkoop 3 juli 1770.
 5. Hermanus Twaalfhoven, volgt Xe
 6. Johanna (Jannigje) Jooste Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 25 sept. 1764, werkster, † Alphen 25 aug. 1833, tr. Jacobus van der Spek, geb. Voorschoten omstreeks 1767, arbeider, † Alphen 22 aug. 1833.
 7. Damianus (Daniel) Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 31 maart 1769, werkman (1811), † Nieuwkoop 12 april 1822, tr. Nieuwkoop 24 aug./9 sept. 1798 (kerk) Neeltje van der Star(re), ged. Nieuwkoop 5 okt. 1777, † Nieuwkoop 15 mei 1818, dr. van Gerrit van der Star en Marijtje Jacobsdr van der Horst.

  Uit dit huwelijk:
  1. Joost Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 19 aug. 1800, † aangifte Nieuwkoop 23 sept. 1800.
  2. Barbara Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 19 aug. 1800, tweeling met voorgaande.
  3. Joost Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 18 okt. 1801, † aangifte (als Joseph) Nieuwkoop 28 febr. 1802.
  4. Barbara Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 8 maart 1804.
  5. Grietje Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 21 juni 1808, † Nieuwkoop 20 sept. 1808.
  6. Margaretha (Grietje) Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 22 sept. 1811, † Nieuwkoop 8 juli 1855, tr. Nieuwkoop 11 jan. 1835 Abraham Verwoerd, geb. Zegwaard 20 febr. 1810, arbeider te Nieuwkoop (1835), stoelenmatter (1862), † Nieuwkoop 26 nov. 1862, zn. van Willem Verwoerd en Adriaantje Kool.
  7. Dirk Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 22 sept. 1811, tweeling met voorgaande, † Nieuwkoop 29 okt. 1811.
 8. Petronella Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 14 dec. 1770, † Wijk bij Duurstede 17 nov. 1849, tr. Nieuwkoop 10 juni 1793 Arie Kemmenaar, † na haar.
 9. Alida Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 30 mei 1773.

Voetnoten

6SARM, RA Alphen nr. 39 fol. 219v, 4-10-1777.
7SARM, RA Zwammerdam nr. 30 fol. 129v, 3-4-1788.

Index