De Zwammerdamse Twaalfhovens in Bodegraven en Nieuwkoop, in de achttiende en negentiende eeuw

4.5 uitgestorven staak Petrus
(uithoorn-de kwakel, nieuwkoop-zegveld, mijdrecht)

IXd. Petrus Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 31 aug./1 sept. 1748, † Kudelstaart onder Aalsmeer 6 maart 1795, tr. Uithoorn/De Kwakel 28 april 1782 Gerarda (Gerrigje) Scholman, geb. Jutphaas omstreeks 1758, † Nieuwkoop 8 nov. 1823; zij hertr. Cornelis van Es, bouwman.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Twaalfhoven, ged. De Kwakel 29 dec. 1782, † als kind, tweeling met
 2. Maria Twaalfhoven, ged. De Kwakel 29 dec. 1782, † als kind.
 3. Adrianus (Arie) Twaalfhoven, volgt Xf.
 4. Gerrit Twaalfhoven, volgt Xg.
 5. Hanna Twaalfhoven, ged. De Kwakel 18 mei 1788, † als kind.
 6. Martinus Twaalfhoven, ged. De Kwakel 21 juli 1790, † als kind.
 7. Martinus Twaalfhoven, geb. de Kwakel 18 nov. 1791.

Xf. Adrianus (Arie) Twaalfhoven, geb. Uithoorn, ged. De Kwakel 15 jan. 1784, veehouder, arbeider, † Nieuwkoop 26 juni 1856, tr. Zegveld (gerecht) 29 april 1807 Zwera (Assuera, Severa) Blooswijk, geb. IJsselstein ± 1782. Beiden waren bij huwelijk arbeiders.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Twaalfhoven, geb./ged. Nieuwkoop 20 nov. 1808, bouwmansknecht (1840), timmermansknecht, arbeider, † Nieuwkoop 15 sept. 1871, tr. Bodegraven 23 nov. 1840 Teuntje (Antonia) Vendrig, geb. Nieuwkoop 3 april 1814, † Nieuwkoop 20 sept. 1870, dr. van Cornelis Vendrig en Maria Groenendijk.
  Uit dit huwelijk:
  1. Marijtje Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 2 nov. 1841, vertrekt 29 aug. 1858 naar Ter Aar.
  2. Zoon, levenloos geb. Nieuwkoop 21 sept. 1842.
  3. Gerardus (Gerrit) Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 12 nov. 1843, † Nieuwkoop 12 juli 1849.
  4. Cornelis Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 29 juli 1845, smidsknecht, † Nieuwkoop 30 juni 1863.
  5. Gerarda Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 19 juli 1849, † aldaar 14 maart 1851.
  6. Gerardus Twaalfhoven, geb. Bodegraven 27 sept. 1850, † Nieuwkoop 17 nov. 1863.
  7. Gerarda Twaalfhoven, geb. Bodegraven 25 nov. 1851.
  8. Aaltje Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 1 dec. 1853, † Nieuwkoop 21 mei 1903, tr. Nieuwkoop/Noorden 6 okt. 1893 Gerrit Tijsterman, geb. Nieuwkoop 28 jan. 1841, winkelier (1893), visser (1917), † Nieuwkoop 5 juli 1917, zn. van Pieter Tijsterman en Neeltje de Wit en weduwnaar van Neeltje Koek.
  9. Adrianus (Arie) Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 16 maart 1855, † Nieuwkoop 14 okt. 1855.
 2. Maria Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 14 juli 1810, begr. Zegveld 25 mei 1811.
 3. (He)lena Twaalfhoven, geb. Zegveld 19 aug. 1811, dienstbode, † Nieuwkoop 4 april 1882, tr. Nieuwkoop 6 aug. 1845 Theodorus (Dirk) van den Haak, geb. Uithoorn 22 juni 1810, meester schoenmaker-kleermaker, nachtwacht, † Nieuwkoop 6 nov. 1884, zn. van Jan van den Haak en Grietje Broersen en weduwnaar van Johanna Hubbeling.

  Lena kreeg in 1841 te Nieuwkoop een natuurlijk kind: Gerrit Twaalfhoven, geb. Noorden 27 febr. 1841, † Noorden 9 jan. 1843, aangegeven door grootvader Arie. Uit het huwelijk met Van den Haak vier kinderen.
 4. Gerrit Twaalfhoven, geb. Achttienhoven (toen gemeente Nieuwkoop) 29 okt. 1813, boerenknecht, † Zegveld 25 febr. 1830.
 5. Antje Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 27 juni 1814, † Zevenhoven 12 mei 1859, tr. Zevenhoven 1 mei 1839 Willem Baas, geb. Zevenhoven 9 dec. 1812, visser, werkman (1889), † Nieuwkoop 27 juni 1889, zn. van Gerrit Baas en Marijtje van Tol. Uit dit huwelijk twee kinderen. Hij hertr. Nieuwkoop 12 jan. 1860 Petronella van Leuwen.
 6. Maria (Mietje) Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 19 sept. 1816, † Mijdrecht 21 jan. 1859, tr. Mijdrecht 31 juli 1846 Gerrit Griffioen, geb. Zevenhoven (als ‘Griffeljoen’) 8 juli 1813, zn. van Klaas Griffioen en Maria van der Hoorn. De huwelijksakte vermeldt dat beiden arbeiders zijn te Noorden onder Nieuwkoop. Uit dit huwelijk drie kinderen.
 7. Gerrigje Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 2 nov. 1818, dienstbode, † Vinkeveen 2 maart 1897, tr. Vinkeveen 18 jan. 1854 Alexander (Sander) van Altena, geb. Wilnis 25 dec. 1813, arbeider, † Oudhuizen 18 nov. 1857, zn. van Sander van Altena en Steventje van Coert; tr. 2e Wilnis 10 nov. 1858 Jan Gerritse, geb. Wilnis 28 maart 1813, † Vinkeveen 19 maart 1860, zn. van Willem Gerritse en Neeltje Boerman en wedr. van Elizabeth Kuijper.
 8. Cornelia Twaalfhoven, † Vinkeveen 14 juni 1822, twee jaar oud.
 9. Cornelis Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop febr. 1825, † Nieuwkoop 8 nov. 1825.

Xg. Gerardus (Gerrit) Twaalfhoven, geb./ged. Nieuwer Amstel/De Kwakel 26 maart 1786, bouwman, † Mijdrecht 10 juni 1849, tr. Nieuwkoop 24 april 1824 Maria Blanke(n)stei(j)n, geb. IJsselstein 9 nov. 1794, boerin, bouwvrouw, veehoudster, † Mijdrecht 25 maart 1877, dr. van Splenterus (Splinter) Blanke(n)stein en Heiltje (Hijltje) van Rooyen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerarda (Gerritje) Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 17 aug. 1825, † Mijdrecht 20 aug. 1868.
 2. Theodorus (Doris) Twaalfhoven, geb./ged. Mijdrecht 30/31 okt. 1826, landbouwer, † Mijdrecht 15 jan. 1895, tr. Mijdrecht 6 juni 1873 Maria Blommesteijn, geb. Papekop 28 juli 1848, † Mijdrecht 24 maart 1916, dr. van Cornelis Blommesteijn en Aaltje Verleun.
  Uit dit huwelijk:
  1. Levenloos kind, geb. Mijdrecht 2 dec. 1875.
  2. Jozef Gerardus Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 7 jan. 1877, † aldaar 20 jan. 1877.
  3. Gerardus Cornelis Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 9 dec. 1877, † aldaar 8 jan. 1878.
  4. Maria Aleida (Mietje) Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 12 maart 1879, † Mijdrecht 2 mei 1957, begr. R.K. Kerkhof Mijdrecht 6 mei 1957.
  5. Cornelis Gerardus (Keessie) Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 19 dec. 1881, veehouder, † Mijdrecht (Huize Gerardus Majella), begr. R.K. Kerkhof Mijdrecht 16 febr. 1959.

   Mietje en Keessie Twaalfhoven woonden in de boerderij tegenover de R.K. pastorie in Mijdrecht, op Bozenhoven 3, die vanaf 1840/1850 door hun voorouders werd bewoond. Zij verlieten deze boerderij op 7 aug. 1951. Zij verhuisden naar het bejaardenhuis aan de overkant, St. Gerardus Majella genoemd, waar zij overleden. Met hen beiden stierf de staak van Petrus in 1957-1959 uit. De boerderij is later afgebroken en heeft plaats gemaakt voor aanleunwoningen. (foto’s 4.12 en 4.13).
 3. Cornelia Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 28 juli 1828, veehoudster, † Wilnis 17 jan. 1895, tr. Mijdrecht 10 febr. 1860 Joris Kuijlenburg, geb. Mijdrecht 16 dec. 1812, veehouder, veenman, boer, † Wilnis 29 maart 1890, zn van Antonij Kuijlenburg, boer, en Cornelia Plomp. Uit dit huwelijk drie kinderen.
 4. Pieter Twaalfhoven, geb./ged. Mijdrecht/Uithoorn 7/8 nov. 1829, boer, † Mijdrecht 6 juni 1868.
 5. Gijsbert Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 24 jan. 1831, † aldaar 21 mei 1831.
 6. Heiltje Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 18 juni 1834, † aldaar 5 juni 1835.
[ photo: 4.12 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 4.12
[ photo: 4.13 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 4.13

Index