De Zwammerdamse Twaalfhovens in Bodegraven en Nieuwkoop in de achttiende en negentiende eeuw

4.4 Uitgestorven staak gerrit
(nieuwkoop-waddinxveen-aarlanderveen)

Xd. Gerrit Twaalfhoven, geb./ged. Nieuwkoop 16 sept. 1757, † Nieuwkoop 22 jan. 1806, tr. (kerk) Nieuwkoop 10 mei 1784 Aleidis (Aaltje) Denker, ged. Zoeterwoude 14 dec. 1761, † Nieuwkoop 29 juli 1806, dr. van Harmanus Denker en Cornelia Koek.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 26 juli 1784, † Nieuwkoop 4 sept. 1784.
 2. Joost Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 1 okt. 1785.
 3. Hermanus Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 5 nov. 1786, † Nieuwkoop 8 maart 1788.
 4. Cornelia (Keetje) Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 24 nov. 1787, † Hazerswoude 27 juni 1849, tr. Hazerswoude 24 sept. 1812 Henricus (van) Klink, geb. Nieuwkoop 1778, bouwmansknecht, later asophaler, † Hazerswoude 13 juni 1842.
  Uit dit huwelijk:
  1. Teunis (van) Klink, geb. Hazerswoude 6 okt. 1812, fabriekswerker, † Hazerswoude 30 sept. 1894.
  2. Maria van Klink, geb. Hazerswoude 2 aug. 1819, † Hazerswoude 23 juni 1849.
  3. Pieter van Klink, geb. Hazerswoude 18 april 1826.
  4. Pieter van Klink, geb. Hazerswoude 12 juli 1827.
  5. Pietje van Klink, geb. Hazerswoude 24 nov. 1829.
 5. Hermanus Twaalfhoven, volgt XIa
 6. Petronella Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 29 dec. 1789, † Nieuwkoop 2 maart 1790.

  Bij zijn overlijden laat Gerrit Twaalfhoven drie kinderen na.

XIa. Hermanus Twaalfhoven, geb./ged. Nieuwkoop 10 jan. 1789, schippersknecht (1813), daggelder, arbeider, † Reeuwijk 30 dec. 1864, tr. Bodegraven 31 dec. 1819 Helena Moerings, geb. Hazerswoude 18 dec. 1787, † Reeuwijk 30 jan. 1865, dr. van Martinus Jansz Moerings en Elisabeth Slootje(s) en weduwe van Steven Mooykind.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Twaalfhoven, geb. Bodegraven 29 aug. 1821, † Nieuwkoop 26 juli 1830.
 2. Alida (Aaltje) Twaalfhoven, geb. Zegveld 22 okt. 1825, naaister (1850), † Reeuwijk 25 dec. 1855, tr. Reeuwijk 26 juli 1850 Jan de Boer, geb. Middelburg (ZH) 25 nov. 1827, arbeider, † Reeuwijk 10 dec. 1883, zn. van Jacobus de Boer en Pieternella Zevenhoven; hij hertr. 1e Reeuwijk 24 april 1857 Catharina Kraan, 2e Jaantje van Dijk.
 3. Stefanus (Steven) Twaalfhoven, volgt XIIa.

XIIa. Stefanus Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 28 juli 1828, kleermaker (1850), arbeider (1860), besteller (1890), † Woerden 27 april 1896, tr. Noord Waddinxveen 3 april 1850 Johanna van Os, geb. Waddinxveen 2 april 1825, † Aarlanderveen 1 maart 1890, dr. van Willem van Os en Cornelia in ‘t Hout.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Twaalfhoven, buiten echt geb. Noord Waddinxveen 26 jan. 1850, gewettigd bij huwelijk van de ouders, † Noord Waddinxveen 27 mei 1850.
 2. Willem Twaalfhoven, volgt XIIIa.
 3. Helena Twaalfhoven, geb. Waddinxveen 10 nov. 1857, dienstbode (1886), caféhoudster te Rietveld (1927), † Woerden 10 juli 1927, tr. Aarlanderveen 13 mei 1886 Adrianus Compier, geb. Rietveld 2 april 1860, scheepmaker, † Rietveld 18 mei 1924, zn. van Jan Compier en Cornelia Cats.

  Uit dit huwelijk, behalve twee levenloos geboren kinderen:
  1. Cornelia Geertruida Compier, geb. Rietveld 29 mei 1887, † Rietveld 4 juli 1923.
  2. Stephanus Johannes Compier, geb. Rietveld 8 aug 1888, kloosterbroeder, ovl. Arnhem 29 sept. 1973.
  3. Geertruida Compier, geb. Rietveld 25 okt. 1889, † Rietveld 15 febr. 1932.
  4. Janna Maria Compier, geb. Rietveld 20 jan. 1890, tr. Rietveld 21 sept. 1921 Cornelis van Houten, geb. Nieuwkoop 8 aug. 1892, bode, zn. van Pieter van Houten en Pieternella Bom.
  5. Johanna Machtilda Compier, geb. Rietveld 23 juli 1891, tr. Rietveld 20 sept. 1912 Antonius Theodorus van der Werff, geb. Woerden 18 maart 1887, kantonnier.
  6. Willem Compier, geb. Rietveld 11 jan. 1893, † Rietveld 15 jan. 1893, tweeling met
  7. Nicolaas Compier, geb. Rietveld 11 jan. 1893, † Rietveld 10 juli 1893.
  8. Machtilda Compier, geb. Rietveld 28 sept. 1894, religieuze, † Oss 28 nov. 1962.
  9. Elisabeth Wilhelmina Compier, geb. Rietveld 7 april 1897, naaister, caféhoudster, † Rietveld 21 mei 1960, tr. Rietveld 11 juli 1919 Petrus Hoogeveen, geb. Zwammerdam 24 okt. 1893, metselaar, ovl. Rietveld 5 febr. 1946, zn. van Willem Hoogeveen en Celia Hage.
 4. Hermanus Twaalfhoven, geb. Noord Waddinxveen 5 aug. 1860, † Noord Waddinxveen 16 sept. 1860.
 5. Alida Cornelia Twaalfhoven, geb. Noord Waddinxveen 25 dec. 1861, † Noord Waddinxveen 9 maart 1865.
 6. Hermanus Twaalfhoven, geb. Noord Waddinxveen 13, † 30 aug. 1864.
 7. Alida Cornelia Twaalfhoven, geb. Noord Waddinxveen 14 sept. 1866, † Noord Waddinxveen 30 jan. 1867.

XIIIa. Willem Twaalfhoven, geb. Waddinxveen 25 sept. 1854, grofsmid, machinist pannenbakkerij, † Alphen aan den Rijn 15 mei 1927, tr. 1e Oudshoorn 5 juni 1879 Elisabeth Johanna Redegeld, geb. Oudshoorn 8 febr. 1849, † Oudshoorn 5 juni 1904, dr. van Anthonie Redegeld en Anna (Antje) Hemelaar, tr. 2e Warmond 18 jan. 1906 Johanna Hoogenboom, geb. Woubrugge 7 juni 1854, wed. van Quirinus Heemskerk.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Antonia Twaalfhoven, geb. Aarlanderveen 8 juni 1880, † Gouda 6 dec. 1952, tr. Alphen 18 juni 1911 Petrus van der Louw, geb. Alphen 1 okt. 1872, kruidenier, † Gouda 6 dec. 1952, zn. van Willem van der Louw en Adriana Oosterman, weduwnaar Maria Johanna van Houten.
 2. Anna Helena Twaalfhoven, geb. Aarlanderveen 6 maart 1882, † Coevorden 13 nov. 1922, tr. Alphen 15 mei 1911 Henricus Jozephus Sterk, geb. Harmelen 3 mei 1888, zetwinkelier, winkelchef, † Vleuten-De Meern 30 okt. 1964, zn. van Hendricus Johannes Alphonsius Sterk en Johanna Maria Vultink; hij hertr. Coevorden 16 aug. 1923 Catharina Annachina Zoete.
 3. Antonia Francisca Twaalfhoven, geb. Aarlanderveen 19 dec. 1883, † Alphen aan den Rijn 11 april 1944, tr. Oudshoorn 20 aug. 1908 Hendrik de Heij, geb. Alphen 21 febr. 1886, metaalfraiser, † Noordwijkerhout 17 juli 1955, zn. van Johannes de Heij en Maria Verwoerd; hij hertr. Rotterdam 28 aug. 1946 Huiberdina Sagt.
 4. Helena Adriana Twaalfhoven, geb. Aarlanderveen 6 juli 1886, dienstbode, † Apeldoorn 1 okt. 1962, tr. Alphen 10 juni 1915 Michaël van Goozen, geb. Woubrugge 16 dec. 1885, agent van politie, † Apeldoorn 3 febr. 1963, zn. van Johannes Theodorus van Goozen en Wilhelmina Geertruida Johanna l’Ecluse.

  Uit dit huwelijk
  1. Wilhelmina Elisabeth Maria van Goozen (zuster Maria José in Indonesië), geb. Apeldoorn 23 maart 1917, † Denekamp 5 aug. 1941.
  2. Elisabeth Johanna Maria van Goozen (zuster Maria Helena te Amsterdam), geb. Apeldoorn 15 mei 1918.
  3. Johannes Gerardus Josephus van Goozen, geb. Apeldoorn 10 febr. 1920, kapelaan, ovl. Utrecht 26 juli 1952.
  4. Anna Hendrika Maria van Goozen, geb. Apeldoorn 17 jan. 1921.
  5. Wilhelmus Andrikus Anthonius van Goozen, geb. Apeldoorn 30 okt. 1925, tr. 23 dec. 1958 J. Smits.
  6. Ignatius Marie Johannes van Goozen, geb. Apeldoorn 26 aug. 1927, geestelijke (father).
 5. Elisabeth Johanna Twaalfhoven, geb. Aarlanderveen 11 maart 1888, kantoorbediende manufacturenhandel, † Zwolle 28 nov. 1957.
 6. kind, levenloos geb. Aarlanderveen 28 dec. 1889.

Xe. Hermanus (Manus) Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 28 nov. 1763, † Nieuwkoop 11 jan. 1807, tr. Nieuwkoop (kerk) 19 febr. 1792 Jannigje Marse/Maarsen, geb. Nieuwkoop, schoonmaakster, † na hem. Bij zijn overlijden laat hij vijf kinderen na.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 1 nov. 1792, waarschijnlijk dezelfde als Joost Twaalfhoven, zn. van Hermanus Twaalfhoven, † aangifte Nieuwkoop 20 juli 1793.
 2. Grietje Twaalfhoven, ged. Nieuwkoop 2 okt. 1794, tr. Nieuwkoop 17 mei 1818 Joannis van der Weijde, geb. Nieuwkoop 18 aug. 1789, werkman, zn. van Aart van der Weijde en Martijntje Hogenes.
 3. Joseph (Joost) Twaalfhoven, volgt XIa in hoofdstuk IX, staak Joost.
 4. Adrianus Twaalfhoven, volgt XIb.
 5. Barbara Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 13 maart 1801, † Nieuwkoop 27 febr. 1811..
 6. Aaltje Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 20 juli 1803.
 7. Petrus Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 24 okt. 1804, † Nieuwkoop 10 okt. 1879.

XIb. Adrianus (Arie) Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 4 april 1799, arbeider, † Nieuwkoop 25 mei 1856, tr. Nieuwkoop 11 mei 1835 Neeltje Markenhof, geb. Aarlanderveen 17 april 1804, dienstmaagd, winkelierster (1876, 1894), † Nieuwkoop 12 febr. 1894, dr. van Willem Markenhof en Marij van Zijl.

Uit dit huwelijk:

 1. levenloos kind, geb. Nieuwkoop 5 juni 1836.
 2. Maria (Marijtje) Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 13 dec. 1838, † (in het huis der drooggemaakte polder) Nieuwkoop 3 juni 1876, tr. Nieuwkoop/Noorden 11 mei 1866 Cornelis van Genneken, geb. Nieuwkoop 27 sept. 1832, watermolenaar, † Nieuwkoop 21 mei 1893, zn. van Jan van Genneken en Christina Wansing; hij hertr. Nieuwkoop 25 juni 1877 Riensje de Lange.
 3. Jannegje Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 10 juli 1840, tr. Nieuwkoop 10 mei 1867 Marinus de Lange, geb. Maarsseveen 24 jan. 1838, boerenknecht te Nieuwkoop (1867), zn. van Johannes de Lange en Maria van Leersum.
 4. Grietje Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 11 sept. 1841, † Nieuwkoop 12 mei 1856.
 5. Wilhelmina Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 15 juni 1843, † Nieuwkoop 2 febr. 1851.
 6. Zoon, levenloos geb. Nieuwkoop 4 febr. 1845.
 7. Wilhelmus Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 29 sept. 1846, † Nieuwkoop 15 sept. 1849.
 8. Hermanus Twaalfhoven, geb. Nieuwkoop 5 juni 1856, veldarbeider, † Nieuwkoop 17 nov. 1914. (foto 4.10, 4.11)
[ photo: 4.9 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 4.9
[ photo: 4.10 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 4.10
[ photo: 4.11 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 4.11

Index