Staak Cornelis (Bodegraven, Nieuw Zeeland)

8.2 Genealogie

XId (=X-c-15). Cornelis Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 23 mei 1851, get. Cornelis de Lange en Anna Verhoef, boer op de boerderij te Nieuwerbrug, † Bodegraven 10 febr. 1928, tr. Bodegraven/Zwammerdam (kerk) 1/5 juni 1878 Johanna van Ooyen, geb. Amerongen 30 oct. 1856, † Bodegraven 9 sept. 1929, dr. van Gerardus van Ooyen, bouwman, en Geertruida van der Linden.(foto 8.2)

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Twaalfhoven, volgt XIIa.
  2. Gerardus Twaalfhoven, geb. Bodegraven 24 dec. 1880, † Bodegraven 26 dec. 1880.
  3. Franciscus Twaalfhoven, volgt XIIb.
  4. Gerardus Johannes Twaalfhoven, volgt XIIc.

Index