[ photo: 8.10 | Stichting Familie Twaalfhoven ]

Staak Cornelis (Bodegraven, Nieuw Zeeland)

8.4 Tak Franciscus

XIIb. Franciscus Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 12/13 febr. 1882, kaashandelaar, † Bodegraven 4 jan. 1962, tr. Bodegraven 24/29(kerk) oct. 1913 Maria van Veldhuizen, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 12 febr. 1882, † Utrecht 18 april 1949, dr. van Theodorus van Veldhuizen en Cornelia de Lange. (foto 8.10, 8.11, 8.12)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Marie Twaalfhoven, volgt XIIIa.
 2. Theodorus Cornelis Twaalfhoven, volgt XIIIb.
 3. ir. Johannes Anthonius Twaalfhoven, geb./ged.Bodegraven 7/8 april 1921, ingenieur (Delft), † Johannesburg (Z.A.) 2005.(foto 8.13)
 4. Constant Andreas Twaalfhoven, volgt XIIIc. (foto 8.14, 8.15)

XIIIa. Cornelis Marie Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven 8/9 febr. 1916, leraar, wet.med.orthopedagogie, beeldend kunstenaar, † Utrecht 17 febr. 1996, tr. Bodegraven 12 nov. 1945 Rina Wilhelmina Berendina le Cointre, geb. Den Haag 1 dec. 1923, dr. van Jan Cornelis le Cointre en Catharina Maria Snoep. Hij vertrok op 29 aug. 1930 naar Oudenbosch (N.B.), Pensionaat St.Louis, voor zijn opleiding. Vóór de tweede wereldoorlog was hij in het onderwijs werkzaam. Hij verliet het onderwijs en werd kunstschilder. Later gecombineerd met het leraarschap aan de PABO te Arnhem en Nijmegen en als wetenschappelijk medewerker bij de orthopedagogische vakgroep Universiteit van Nijmegen (foto’s 8.16, 8.17, 8.18 en 8.19).

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Twaalfhoven, geb. Bodegraven 28 dec. 1946, musicus, muziekinstrument-bouwer, tr. Havelte 1 aug. 1975 Anna Elisabeth barones van Boetzelaer, geb. Amersfoort 16 mei 1952, muziekpedagoge, docente dwarsfluit,dr. van Gustave Jacques baron van Boetzelaer en Elly Kley. Hij studeerde klarinet en blokfluit op het conservatorium te Arnhem, was docent aan de muziekscholen te Arnhem, Assen en Meppel. Daarna zelfstandig gevestigd als bouwer van houten blaasinstrumenten te Wapserveen. Hij had daarnaast een klank-en healing centrum aldaar. (foto 8.20).

  Uit dit huwelijk:
  1. Merlijn Twaalfhoven, geb. Wapserveen 14 febr. 1976, musicus-componist en theatermaker, tr. Uffelte (Dr.) 20 aug. 2011 Meike Hylkema, geb. Haarlem 31 aug. 1978, fysiotherapeute, dr. van Govert Cornelis Hylkema, fysiotherapeut, en Marian Mackay.

   Uit dit huwelijk:
   1. aa. Ronja Twaalfhoven, geb. Amsterdam 24 mei 2010.

    Na de vooropleiding altviool aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en de propedeuse studie kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, studeerde hij aan het Conservatorium van Amsterdam. Daar volgde hij compositieles bij Daan Manneke, en ook altviool, niet-westerse muziek en improvisatieklassen. Hij studeerde af in 2001.

    Al tijdens zijn studie werkte hij intensief samen met kunstenaars uit andere disciplines en richtte hij stichting La Vie sur Terre op. Hiermee organiseert hij ongewone, vaak grootschalige locatieprojecten die een breed publiek opnemen in een totaalbeleving voor alle zintuigen. Culturele en maatschappelijke problemen vormen vaak een aanleiding voor het creëren van grensoverschrijdend een maatschappelijk geëngageerd werk , dat hem naar o.a. de Palestijnse Gebieden, Japan, de Arabische Emiraten, Syrië, Jordanië, Cyprus en Centraal Europa voerde.

    Zijn composities werden uitgevoerd door nationale en internationale orkesten en ensembles en hij ontving voor zijn werk meerdere onderscheidingen. Hij werd in 2004 lector op het gebied van popmuziek bij het Conservatorium Arnhem/Zwolle. Op 13 april 2011 werd hem te Parijs een onderscheiding van de UNESCO uitgereikt, met als titel ‘Young artist for intercultural dialogue between the Arab and western worlds’. (foto’s 8.21)

  2. Marina Johanna (Rieneke) Twaalfhoven, geb. Wapserveen 24 juni 1978, beeldend kunstenares en goudsmid. Opleiding kunstacademie te Kampen en vakschool Schoonhoven. Zij ilustreert met pentekeningen en maakt beelden in edelmetaal en brons. De Twaalfhoven penning is van haar hand. (foto 8.22).
  3. Robin Twaalfhoven, geb. Wapserveen 21 aug. 1981, procescontroller bij Noordhoff Uitgevers, communicatiebureau Pure Zaak, tr. Winsum (Gr) 20 sept. 2008 Arlen Xiomara Behage, geb. Managua (Nicaragua) 4 juli 1980, tekstschrijfster-bureaumanager, dr. van Ingrid Rosemarie Behage en Octavio Fernando Cortes Acevedo.

   Uit dit huwelijk:
   1. ca. Lune Imara Twaalfhoven, geb. Groningen 18 april 2011.

  Catharina Maria (Carien) Twaalfhoven, geb. Hazerswoude 26 nov. 1948, groepsleidster kinderbescherming en schipperskinderen, daarna gezinsverzorgster met extra specialisatie. Na 1996 vanwege gezondheidsproblemen in de WAO. In de jaren 1980-2002 als vrijwilliger werkzaam bij diverse publieke omroepen en maatschappelijke organisaties op het gebied van redactiewerk en fotografie. Tevens vrijwilligerswerk bij het oecumenisch studentenpastoraat. In de jaren 2003-2006 actief in het aangepast sporten, handbiken op topniveau, alsmede coördinator van het recreatie handbiken in het kader van de Kon. Ned. Wielren Unie.(foto 8.23)Maria Anna Mirjam Twaalfhoven, geb. Hazerswoude 26 juli 1951, beeldend kunstenaar-edelsmid te Arnhem, ontwerpatelier 12Hoven, had relatie met Cornelis Hendrik Maria van den Berg, geb. Emmeloord 15 maart 1960, reclameontwerper- kunstenaar.
  Mirjam Twaalfhoven heeft zich sinds 1973, het jaar van haar afstuderen aan de kunstacademie te Arnhem, steeds meer ontwikkeld in de richting van het opdracht-gerichte werk. Bij het samen met een klant werken aan een opdracht ontstaat niet zelden voor de duur van het project een diepe, haast vriendschappelijke band. Zij won in 1999 de prijsvraag onder vakgenoten om een millennium-keurteken voor het jaar 2000 te ontwerpen. Dit officiële keurteken is in het jaar 2000 in talloze zilveren en gouden voorwerpen en sieraden in Nederland geslagen. (foto 8.24)

  Uit deze relatie:

  1. Joey Twaalfhoven, geb. Arnhem 28 dec. 1985, opleiding CIOS en HBO-ALO, geeft schaatstraining te Nijmegen.
  2. Nicky Twaalfhoven, geb. Arnhem 30 sept. 1987, opleiding Food Design and Innovation HAS te ‘s Hertogenbosch, ontwerper van concepten voor voedingsmiddelen, beeldend kunstenaar en ondernemer.
   Doperwt is een jong Food Design bedrijf, opgericht in 2009, dat zich concentreert op de vele facetten van eten, smaak, creativiteit en design. Om de creativiteit van zijn atelier samen te voegen met zijn geastronomische ambities wil Nick Twaalfhoven verrassen en inspireren met creative mini foods, producten en mixen van smaak en sensatie. Doperwt doet van alles met food, zoals het organiseren van Mini Food Happenings. Hierbij ontwikkelt hij de smaak van een bedrijf tijdens bedrijfsactiviteiten. Dit zijn creatieve intermezzo’s waarbij de visie, missie en bedrijfsrituelen worden verwerkt in een uniek product, concept of in hapjes voor de gasten. Zijn inspiratie ontleent hij met name aan popmuziek uit de jaren 1960/1970, moderne kunst uit de jaren 1980 en hedendaagse street-art.

  Maria Magdalena Twaalfhoven, geb. Hazerswoude 20 mei 1955, paardrij-instructrice, tr. Doetinchem 21 april 1977 Theodorus Gerardus Wisselink, geb. Doetinchem 29 nov. 1953, kraanmachinist, zn. van Gerrit Willem Wisselink en Geertruida Wilhelmina Berendina Bleekman..

  Uit dit huwelijk:

  1. Ronald Gerrit Cornelis Wisselink, geb. Groningen 6 sept. 1977, kunstacademie te Groningen, daarna masteropleiding te Dresden (Duitsland), samenwonend met Stefanie Tatzik, geb. Dresden (Duitsland) 16 dec. 1977, beiden beeldend kunstenaar.

  Jan Cornelis Twaalfhoven, geb. Arnhem 14 maart 1964, fysiotherapeut, tr. Amsterdam 30 aug. 1993 Catharina Dorothea Maria Bogaerts, geb. Bergen op Zoom 4 nov. 1962, lerares-styliste, dr. van Johannes Baptist Joseph Bogaerts en Irmgard Kramer. (foto 8.25)

  Uit dit huwelijk:

  1. Anne Twaalfhoven, geb. Amsterdam 15 mei 1993.
  2. Myrte Twaalfhoven, geb. Angeren (Geld.) 6 sept. 1994.
  3. Sterre Twaalfhoven, geb. Angeren (Geld.) 20 april 1997.(foto 8.26)

  XIIIb. Theodorus Cornelis Twaalfhoven, geb. Bodegraven 14 jan. 1918, kaashandelaar, † Helmond 15 aug. 1977, tr. St.Oedenrode 21 nov. 1949 Antonette Alphonse Johanna Moonen, geb. St.Oedenrode 6 sept. 1925. (foto 8.27)

  Uit dit huwelijk:

  1. Maria Theodora Twaalfhoven, geb. St.Oedenrode 8 juni 1952, zelfstandige, coupeuse, tr. 1e Nicolaas Bernardus Maria Gremmen, geb. Venlo 10 jan. 1950, ambulancechauffeur; tr. 2e Voorburg Edwin Frits Heemstra, geb. Hilversum 9 maart 1964, verkoper.
  2. Johannes Franciscus Maria Twaalfhoven, geb. Bodegraven 28 jan. 1955, maintenance techniciën, tr. Den Haag 22 nov. 1979 Johanna Sara van Duren, geb. Zeist 13 nov. 1955, dr. van Gerard van Duren en Johanna Hendrika Broekmans.

   Uit dit huwelijk:
   1. ba. Ike Twaalfhoven, geb. Zwolle 13 dec. 1980, human resource manager te Rosmalen.
   2. bb. Steef Twaalfhoven, geb. Zwolle 29 oct. 1982, werkzaam in de horeca.
   3. bc. Kas Twaalfhoven, geb. Uden 19 dec. 1987, zelfstandige grondwerk en betonvloeren.
  3. Ronald Lucas Maria Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven 23/25 juni 1961, administrateur, tr. Rosmalen 15 nov. 1985 Adriana Johanna Maria Kosten, huishoudelijk medewerkster, geb. Rosmalen 25 januari 1959.

   Uit dit huwelijk:
   1. ca. Ron Theodorus Wilhelmus Twaalfhoven, geb. s-Hertogenbosch 14 sept. 1989.
   2. cb. Aniek Hendrika Antonetta Twaalfhoven, geb. s-Hertogenbosch 13 dec. 1990.
  4. René Theodorus Maria Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven 9/22 febr. 1967, zelfstandige (automotive), woont samen met Janny Cleven, geb. 8 oct. 1963 werkzaam in de zorgsector.

   Uit deze relatie:
   1. da. Thei Twaalfhoven, geb. Zeeland (N.B.) 20 sept. 1991.

  XIIIc. Constant Andreas Twaalfhoven, geb./ged. Bodegraven/Zwammerdam 1/2 febr. 1926, kaashandelaar, tr. Bodegraven/Meije-Zegveld (kerk) 26/27 juni 1957 Jacoba Maria Voorn, geb. Bodegraven 26 mei 1937, dr. van Cornelis Wilhelmus Voorn en Francisca Maria van Zoest. (foto 8.28)

  Uit dit huwelijk:

  1. Maria Francisca Twaalfhoven, geb./ged. Zwammerdam/Bodegraven 19 mei 1960, grondstewardess KLM, tr. Alphen aan den Rijn 8 april 1991 (gesch. 2007) Francisco Rui Bataglia, geb. Lissabon (Port.) 9 maart 1963, sales representative Sabena, zn. van Francisco Antonio Vivas Bataglia en Ferreira Magno; sinds aug. 2010 samenwonend met Frank van Leuven, geb. Antwerpen 8 nov. 1957.

   Uit dit huwelijk:
   1. aa. Francine Jacoba Bataglia, geb. Leiden 21 mei 1993.
   2. ab. Anna Jacinta Bataglia, geb. Leiden 21 nov. 1996.
  2. Edwin Cornelis Franciscus Twaalfhoven, geb. Zwammerdam 15/16 febr. 1964, kaashandelaar te Bodegraven, sinds 1992 techniekmanager bij Friesland Campina, tr. Gouda 12 aug. 1994 Susanne Cornelia van Droffelaar, geb. Tholen 2 aug. 1967, winkelier mode en lingerie, dr. van Ton en Corrie van Droffelaar.

   Uit dit huwelijk:
   1. ba. Bas Twaalfhoven geb. Woerden 4 sept. 1988.
   2. bb. Rik Twaalfhoven, geb. Woerden 30 oct 2003.
  3. Franciscus Jacobus Twaalfhoven, geb. Zwammerdam 6 mei 1968, kaashandelaar te Bodegraven, sinds 1992 locatiemanager bij Friesland Campina, tr. Rheden 29 juni 2002 Jessica Freyee, geb. Bodegraven 23 juni 1975, filiaalmanager Douglas, dr. van Cornelis Hendrik Freyee en Felicitas Hendrika Elisabeth Hinten.

   Uit dit huwelijk:
   1. ca. Cornelis Andreas Twaalfhoven, geb. Woerden 18 sept. 2003.
   2. cb. Emma Jacoba Twaalfhoven, geb. Woerden 7 juli 2005, tweeling met
   3. cc. Sophia Elisabeth Twaalfhoven, geb. Woerden 7 juli 2005
[ photo: 8.11 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.11
[ photo: 8.12 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.12
[ photo: 8.13 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.13
[ photo: 8.14 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.14
[ photo: 8.15 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.15
[ photo: 8.16 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.16
[ photo: 8.17 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.17
[ photo: 8.18 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.18
[ photo: 8.19 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.19
[ photo: 8.20 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.20
[ photo: 8.21A | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.21A
[ photo: 8.21B | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.21B
[ photo: 8.22 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.22
[ photo: 8.23 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.23
[ photo: 8.24 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.24
[ photo: 8.25 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.25
[ photo: 8.26 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.26
[ photo: 8.27 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.27
[ photo: 8.28 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 8.28

Index