Staak Joost (Nieuwkoop, Rotterdam)

9.1 Inleiding

Joost (Joseph) Twaalfhoven (XIe, 1796-1851) werkte als arbeider en turfschipper in Nieuwkoop en trouwde met Anna van der Meer (1799-1865). Zijn vader was Hermanus Twaalfhoven (1763-1807), geboren en getogen in Nieuwkoop, en zijn moeder Jannigje Marse. Joost en zijn vrouw Anna kregen zes kinderen. Het nageslacht van hun jongste zoon, Johannes Twaalfhoven (XIIb, 1840-1935) die in Nieuwkoop en Bodegraven als metselaar werkte, stierf in 1956 uit. Zijn oudere broer Dirk Twaalfhoven (XIIa, 1830-1903) was schipper en werkman te Nieuwkoop en gehuwd met Maria Oosterman (1834-1899). Van hun zeven kinderen trouwde één dochter met een schipper uit Aalsmeer. Vier zoons hebben tot heden nakomelingen.

De eerste was Josephus Twaalfhoven (XIIIa, 1857-1933), die als schipper en ook als magazijnbediende in een kruidenierswinkel in Nieuwkoop werkte. Hij was getrouwd met de negen jaar jongere Aaltje van Veen (1866-1917). Zij kregen zes dochters en twee zoons. Van de dochters trouwde er één met een arbeider en één met een automonteur. Een derde werd als Soeur Maria Ursina overste van het klooster Lamswaarde van de zusters Franciscanessen te Etten (N.B.) De oudste zoon was smid en suikerbewerker. Voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de koorzang kreeg hij het erekruis van de pauselijke orde Pro Ecclessia et Pontifice. Zijn jongere broer werd kunstschilder te Giethoorn. Hun vader was onderprefect van de aartsbroederschap van de Heilige Familie, een plaatselijke afdeling van een lekenorganisatie. Deze tak hield zijn thuisbasis in Nieuwkoop, ook waren er relaties met Ter Aar en Haarlemmermeer.

De tweede zoon was Bernardus Twaalfhoven (XIIIb, 1864-1907), die in 1896 te Rotterdam met Antonia Brandenburg (1864-1951) trouwde, waar ook hun nakomelingen bleven wonen. Hij overleed als gevolg van een ongeval tijdens zijn werkzaamheden als machinist bij de Nederlandse Spoorwegen. Ook zijn (aangetrouwde) nageslacht koos voor technische beroepen: elektricien, chauffeur, werktuigbouwkundige, scheepswerktuigkundige, onderhoudsmonteur, tramconducteur bij de RET en computernetwerkbeheerder. De dochters en kleindochters kozen veelal voor administratief werk.

De derde zoon, Johannes Twaalfhoven (XIIIc, 1866-1949), gehuwd met Marrigje Boetekees (1875-1958), was pakhuisknecht te Nieuwkoop. Van hun tien kinderen werkte er één als dienstbode en huishoudster, een beroep dat vaker voorkwam bij ongehuwde dochters. Twee andere dochters trouwden met bloemisten, de een in Uithoorn en de ander in Leimuiden. De derde dochter trouwde met een Amsterdamse timmerman. De drie zoons hebben de familienaam voortgezet.

Dirk Twaalfhoven (XIVa, 1901-1978) was landarbeider en beheerder van een ijzerwarenmagazijn te Nieuwkoop. Onder zijn zes kinderen treffen we onder meer een accountant aan en een modinette die trouwde met een man die boekhouder en directeur was. Een derde was kantoorbediende en getrouwd met een aannemer en een vierde huwde een bloemist. Zij vestigden zich te Nieuwkoop, Bodegraven, Ter Aar en Gorcum.

Petrus Jacobus Twaalfhoven (XIVb, 1910-1981) werkte als taxichauffeur onder meer in Amsterdam en overleed te Dokkum. Ook zijn acht kinderen bleven overwegend in Amsterdam werken, als juwelier, banketbakker, bromfietsmonteur, administrateur, reclameschilder en medewerker bij de sociale dienst.

De jongste zoon van Johannes, Jacobus Bernardus Twaalfhoven (XIVb, 1912-2008), vestigde zich als kweker van planten en bloemen in Uithoorn. Zijn vijf kinderen wonen onder meer in Uithoorn en Alphen aan de Rijn: een chauffeur, een servicedesk-coördinator bij de KLM, een naaister getrouwd met een bedrijfsleider en een winkelbediende gehuwd met een directeur van een handelsonderneming.

Tenslotte de vierde zoon, Theodorus Twaalfhoven (XIIId, 1875-1915), die in 1899 te Rotterdam trouwde met Anna Pieternella Regli (1873-1949). Ook hun zes kinderen woonden merendeels in Rotterdam en omgeving, onder andere in Spijkenisse en Vlaardingen. Zij werkten als kapper, kelner, politieagent, havenwerker, verkoopster, boekhouder, vertegenwoordiger, kantinebeheerder en kwaliteitscontroleur.

Bij de jongste generatie van deze Nieuwkoopse tak zien we een aantal multiculturele huwelijken,met personen van Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische herkomst.

Index