[ photo: 6.12 | Stichting Familie Twaalfhoven ]

Staak Jan (Wilnis, Mijdrecht)

6.4 tak johannes g.

XIIIb. Johannes Gerardus Twaalfhoven, geb. Wilnis 8 juni 1909, kapper, † Mijdrecht 18 jan. 1992, tr. Mijdrecht 8 jan. 1937 (kerk Uithoorn 13 jan. 1937) Alida Maria Johanna van Ouwerkerk, geb. Nieuwer Amstel 8 sept. 1914, † Woerden 8 dec. 1987, dr. van Johannes Petrus van Ouwerkerk, smid te Amstelhoek (Mijdrecht), en Hendrika Vlasman. Hij ontving in 1982 de eremedaille in zilver in de orde van Oranje Nassau, ter gelegenheid van het feit dat hij 50 jaar zelfstandig kapper was.

Hij was 15 jaar toen hij ging werken bij kapper Jo van Breukelen aan Bozenhoven, die met zijn oudere zus was getrouwd. Er waren in Mijdrecht alleen herenkappers. Als 16-jarige had hij al zoveel geleerd dat hij aan huis mocht gaan scheren. Bijna niemand bezat eigen scheergerei. Ook schoor hij de pas overledenen. Voorspoed zat er niet in de barbierswinkel, het was crisistijd. ‘We verkochten knipkaarten voor tien keer knippen. Op de maandagen werden kinderen geknipt voor een dubbeltje en nog een snoepje toe. Zelfs die 10 cent hadden de kinderen dikwijls niet bij zich. Of de kapper het even op wilde schrijven’. Jo van Breukelen wist dan dat hij tien-tegen-een een strop haalde want het was ondoenlijk het geld van de ouders te vorderen, gewoon omdat ze niks hadden. Er werden werkdagen gemaakt van 8 uur ‘s morgens tot 11 uur ‘s avonds. Op zaterdag was het altijd 12 uur voordat de winkel op slot ging. Het loon was 5 of 6 gulden per week. Kappersbedienden woonden vaak bij hun patroon in. Met die karigheid was het ineens afgelopen toen in de tweede helft van mei 1940 duitse militairen werden gelegerd in de graanmalerij en in het parochiehuis. Hij combineerde het werk voor de kapperszaak van (inmiddels Twaalfhoven), met de annex sigarenwinkel. In de oorlog moest hij sluiten. Bij de heropening hield hij een rookwedstrijd, wie het langst over het roken van een sigaar deed, was winnaar. Klaas van Heeringen was de zuinigste roker en won. (Foto’s 6.13 en 6.14)

Uit dit huwelijk:

 1. Alijda Hendrika Blandine Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 31 oct. 1937, † Utrecht 2 nov. 1937.
 2. Alijda Hendrika Blandine Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 5 dec. 1938, tr. Mijdrecht 23 nov. 1965
  Johannes Bernardus Gruter, geb. Vinkeveen-Waverveen 28 maart 1937, electrotechnicus betaalautomaten, zn. van Gerard Gruter en Ida Maria Werring. Zij wonen te Bodegraven.

  Uit dit huwelijk:
  1. Jeroen Christoffel Gerardus Gruter, geb. Oudewater 11 febr. 1969, sportverslaggever NOS (foto 6.16), tr. Utrecht 22 april 2009 Laura Graafland, geb. Gorinchem 1 nov 1983, medewerkster Leger des Heils, dr. van Antonie Berend Jan Graafland en Emilie Theresia Anna de Droog.
  2. Marnix Bernardus Johannes Gruter, geb. Oudewater 6 mei 1972, MTS fijnmechanica, werkzaam in de matrijzenbouw.
 3. ir. Johannes Gerardus Petrus Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 9 febr. 1941, werktuigbouwkundig ingenieur, standplaatsen in brouwerijen te Singapore, Malaysia, Papua New Guinea, Nigeria, Indonesia, Ghana, laatstelijk general manager Consolidated Breweries (Heineken) Lagos (Nigeria), lid parochiebestuur Heilige Bartholomeus te Nootdorp, tr. Mijdrecht 11 juni 1971 Johanna Bernardina Maria Ettema, geb. Amsterdam 18 nov. 1944, † Nootdorp 13 aug. 2006, dr. van Mijnardus Johannes Maria Ettema en Paula Knuijt. In zijn woning te Nootdorp bevindt zich een rookkamer met een deur met het familiewapen. (foto 6.17 + 6.18)

  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna Inge Maria Twaalfhoven, geb. Delft 20 maart 1972, employee tourisme, tr. Delft 11 juli 2003 Marco Scheurwater, geb. Gorinchem 6 mei 1970, eigenaar Scheurwater Services Duikbedrijf, zn. van Teunis Jan Willem Scheurwater en Jenneke van Krieken.

   Uit dit huwelijk:
   1. aa. Marijn Pieter Scheurwater, geb. Gorinchem 14 mei 2002.
   2. ab. Lisanne Fleur Scheurwater, geb. Gorinchem 10 febr. 2004.
   3. ac. Thijmen Hessel Scheurwater, geb. Gorinchem 9 febr. 2006, tweeling met:
   4. ad. Daniëlle Bodine Scheurwater, geb. Gorinchem 9 febr. 2006.
  2. ir. Johannes Petrus Anthonius Twaalfhoven, geb. Delft 4 nov. 1974, werktuigbouwkundig ingenieur, ontwerper mechanische installaties te Nootdorp, tr. Delft 27 aug. 2011 Agnes Boer, geb. Rozenburg 23 maart 1981, kraamverzorgster, dr. van Arie Cornelis Boer en Cornelia van der Linden.
  3. drs. Alida Barbara Maria Twaalfhoven, geb. Singapore 11 juni 1976, senior project manager voor Oost-Europa Vereniging Nederlandse Gemeenten.
  4. Johannes Petrus Bernardus Twaalfhoven, geb. Singapore 6 nov. 1978, projectleider piping en constructie chemische industrie.
  5. Gerardus Johannes Cornelus Twaalfhoven, geb. Delft 14 april 1980, naval architect offshore-industrie, samenwonend met Patricia Zandvliet, geb. Voorburg 16 febr. 1983, kraamverzorgster, dr. van Johannes Franciscus Wilhelmus Lodewijk Zandvliet en Olga Zijdenbos. Zij heeft uit een eerdere relatie een zoon: Bruce Lodie David Kemming
 4. Hendrika Alida Johanna Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 10 maart 1942, tr. Mijdrecht 29 dec. 1966 (kerk Aalsmeer 7 febr. 1967) Jan Meijer, geb. Haarlemmermeer 30 aug. 1941, aannemer betonwerken, zn. van Gerrit Meijer en Roelina Bazuin.

  Uit dit huwelijk:
  1. Johannes Gerardus Meijer, geb. Haarlemmermeer 11 juni 1967, projectleider utiliteitsinstallaties, samenwonend met Patricia van Boxtel, geb. St. Michielsgestel 8 juli 1971, vertegenwoordiger hulpmiddelen maatzorg.
  2. Roelina Alida Meijer, geb. Haarlemmermeer 12 sept. 1968, directeur zelfstandige onderneming, tr. Maarssen 3 juli 1999 Jasper Maters, geb. Zaandam 27 febr. 1968, account-director informatica.
 5. Lucia Jacoba Wilhelmina Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 19 april 1945, tr. Mijdrecht 13 dec. 1967 (kerk 1 april 1968) Theodorus Gerardus Joseph Voorbij, geb. Wilnis 13 dec. 1944, directeur/eigenaar prefab betonfabriek, zn. van Cornelis Theodorus Voorbij en Jacoba Geertruida van Rossum. Zij wonen te Wilnis.

  Uit dit huwelijk:
  1. mr. Dennis Cornelis Johannes Voorbij, geb. Uithoorn 20 maart 1972, directeur logistieke onderneming, samenwonend met Nienke Willemijn Schouten, geb. Vinkeveen 7 dec. 1976, inkoopster precisieonderdelen.
  2. Roberto Adrianus Theodorus Voorbij, geb. Woerden 7 mei 1974, beeldend kunstenaar te Amsterdam.
 6. Johannes Gerardus Cornelis Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 28 juli 1946, kleinhandelaar zuivelproducten, eigenaar kerstpakketten bedrijf te Mijdrecht, tr. Harmelen 5 dec. 1972 (kerk 6 maart 1973) Cornelia Wilhelmina van Leeuwen, geb. Harmelen 17 oct. 1951, dr. van Johannes Cornelis van Leeuwen en Anthonia Versteegh.

  Uit dit huwelijk:
  1. Johannes Gerardus Cornelis Twaalfhoven, geb. Woerden 12 aug. 1974, zelfstandig ondernemer grondverbetering en hijswerk.
  2. Ilona Anthonia Alida Twaalfhoven, geb. Woerden 15 juni 1976, banketbakster, tr. Mijdrecht 9 sept. 2011 Seth Erkelens, geb. Amsterdam 27 oct. 1973, vertegenwoordiger kleding, zn. van Leendert Adrianus Erkelens en Maria Cornelia Kloosterman.

   Uit dit huwelijk:
   1. ba. Romy Erkelens, geb. Mijdrecht 11 oct. 2000.
   2. bb. Abby Erkelens, geb. Woerden 27 sept 2008.
 7. Gerardus Antonius Maria Twaalfhoven, geb. Mijdrecht 2 febr. 1951, employee bloemenveiling Aalsmeer, samenwonend Mijdrecht sinds 2 febr. 1989 met Christina Gertrude Graves, commercieel administratief medewerkster, geb. Paramaribo 17 oct. 1957, dr. van Jules Harry Graves en Johanna Martina Pinas.
[ photo: 6.12B | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.12B
[ photo: 6.13 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.13
[ photo: 6.14 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.14
[ photo: 6.15 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.15
[ photo: 6.16 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.16
[ photo: 6.16B | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.16B
[ photo: 6.17 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.17
[ photo: 6.17B | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.17B
[ photo: 6.18 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.18

Index