[ photo: 6.1 | Stichting Familie Twaalfhoven ]

Staak Jan (Wilnis, Mijdrecht)

6.1 inleiding

Jan Twaalfhoven (XIb, 1825-1886) was veenman, veehouder en hij was lid van het brandspuitbestuur te Wilnis. Jacoba Lucia Kandelaar (1826-1891) was zijn vrouw. Jan was de zoon van Johannes (Jan) Twaalfhoven (1784-1834), veenman en schipper, en diens tweede vrouw Jannetje van Beyeren (1791-na 1851) te Wilnis. De zoon van Jan en Jacoba, Johannes Twaalfhoven (XIIa, 1855-1914), was veenman en veehouder te Wilnis. Hij trouwde met Alijda Draaijerink (1870-1941) en zij kregen twaalf kinderen, van wie er twee jong overleden. De andere kinderen waren zes dochters en vier zoons, van wie er drie nageslacht hadden. De dochters en hun echtgenoten vestigden zich o.a. te Harderwijk, De Kwakel, Mijdrecht/Harmelen, Bodegraven en Amsterdam. Zij hadden beroepen als spoorwegbeambte, veenarbeider, kapper, chauffeur en melkventer. (foto 6.1)

De eerste zoon was Johannes Hendricus Twaalfhoven (XIIIa, 1900-1992), werkzaam bij de spoorweg en het waterschap te Wilnis. Met zijn vrouw Anna Arnolda Bon (1905-1983) kreeg hij acht kinderen, van wie vijf zoons en drie dochters. Zij vestigden zich merendeels in de buurdorpen Wilnis en Mijdrecht. Zij en hun echtgenoten vervulden beroepen als heibaas, metselaar, bouwvakker, timmerman, automonteur en bulldozer machinist.

De tweede zoon was Johannes Gerardus Twaalfhoven (XIIIb, 1909-1992), kapper te Mijdrecht, die huwde met Alida Maria Johanna van Ouwerkerk (1914-1987). Uit dit huwelijk kwamen zeven kinderen voort, van wie er één jong overleed. Hun andere zes kinderen en hun echtgenoten werkten in uiteenlopende beroepen als elektrotechnicus, aannemer betonwerken, employee bij een bloemenveiling, eigenaar van een bedrijf in kerstpakketten en werktuigbouwkundig ingenieur. Zij vestigden zich in Wilnis, Schaijk, Mijdrecht, Nootdorp en Bodegraven.

De derde zoon was Cornelis Gerardus Twaalfhoven (XIIIc, 1911-1977), melkslijter en rijksmelkcontroleur. Uit zijn huwelijk met Johanna Maria Alida van Ouwerkerk (1913-1965) werden twee zoons en drie dochters geboren. Zij en hun echtgenoten vervulden beroepen als lerares, verkoopster, zuivelhandelaar, eigenares van een damesmodezaak, tandartsassistente, administrateur, adjunct-directeur en hoofd operationele dienst van een luchtvaartmaatschappij. Zij vestigden zich onder meer in Wilnis, De Meern, Zandvoort, Uithoorn, Harkstede en Bodegraven

Opvallend is dat de twee laatstgenoemde zoons huwden met twee zusters: de dochters van Johannes Petrus van Ouwerkerk die als smid te Amstelhoek (Mijdrecht) werkte. Volgens een kleinzoon zou daaruit de belangstelling voor technische beroepen bij sommige nazaten te verklaren zijn. De oudere generaties van deze tak vervulden echter vooral beroepen die aan de streek verbonden waren. Ook waren sommigen werkzaam als zelfstandige of geschoold arbeider.

Index