Staak Jan (Wilnis, Mijdrecht)

6.2 genealogie

XIb (=x-b-7). Jan Twaalfhoven, geb./ged. Wilnis 22/23 febr. 1825, veenman, schipper, † Wilnis 1 dec. 1886, tr. Wilnis 25 febr. 1851 Jacoba Lucia Kandelaar, geb. Wilnis 19 juni 1826, † Wilnis 13 dec. 1891, dr. van Willem Kandelaar en Doortje van Rijn. Zijn moeder, Jannetje van Beyeren geeft toestemming voor het huwelijk. (foto 6.2)

Jan Twaalfhoven komt voor op de naamlijst van de personen die omstreeks 1875 in de verschillende besturen van Wilnis zitting hadden. Op een prent, getekend door de toenmalige veldwachter J. Konst, komen de namen voor van de gemeentebestuurders, het brandspuitbestuur, het veenderijbestuur van Wilnis-Veldzijde, het bestuur van het Groot-Waterschap de Ronde Veenen, het polderbestuur van Westveen, de hoofdingelanden en het college van zetters. Jan Twaalfhoven is lid van het brandspuitbestuur. (foto 6.0)1


Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Twaalfhoven, geb. Wilnis 20 juni 1853, † Wilnis 22 juli 1853.
 2. Johannes Twaalfhoven, volgt XIIa.
 3. Willem (Wilhelmus) Twaalfhoven, geb. Wilnis 3 oct. 1859, veehouder, † Mijdrecht 20 maart 1947. (foto 6.3)
 4. Dorothea Twaalfhoven, geb. Wilnis 4 mei 1863, † Wilnis 31 mei 1863, aangeg. door vader Jan Twaalfhoven en oom Arie Twaalfhoven.

XIIa. Johannes Twaalfhoven, geb. Wilnis 17 aug. 1855, veenman, veehouder, † Wilnis 8 dec. 1914, tr. Mijdrecht 28 april 1892 Alijda Draaijerink, geb. Maarsseveen 12 juli 1870, † Harderwijk 8 dec. 1941, dr. van Hendrikus Johannes Draaijerink en Everdina Otten.Dit gezin woonde te Wilnis in wijk 1, nummer 12, waar ook alle kinderen werden geboren. Tevens was inwonend Willem Twaalfhoven (zie XI-b-3), broer van de vader Jan Twaalfhoven. Deze Willem nam na het overlijden van zijn broer Jan in 1914 mede de zorg op zich voor de jongste kinderen. (foto’s 6.4, 6.5, 6.6, 6.9)

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Lucia Twaalfhoven, geb./ged. Wilnis 21/22 sept. 1893, † 28 dec. 1977 Gendt (Oost Brabant), tr. Wilnis 14 mei 1920 Cornelis Johannes Voorbij, geb. Vinkeveen/Waverveen 5 oct. 1894, spoorwegbeambte, † Harderwijk 10 dec. 1956, zn. van Wilhelmus Voorbij en Alberta van Es.

  Uit dit huwelijk:
  1. Johannes Hendrikus Voorbij, geb. Wilnis 9 april 1921, bedrijfsleider machinefabriek, † Nunspeet 17 juni 1972, tr. Nunspeet 9 juni 1948 Marie J. ten Kate, medewerkster ziekenhuis, geb. Olst (?), † Nunspeet 21 mei 1993.
  2. Wilhelmus Gerardus Voorbij, geb. Wilnis 25 aug. 1922, † Harderwijk 18 maart 1940.
  3. Alijda Maria Voorbij, geb. Wilnis 25 oct. 1923, † Delft 15 jan. 2002, tr. Harderwijk 8 aug. 1951 Walter Knoll, geb. Delft 26 juli 1922, employé Techn. Universiteit Delft, † Rotterdam 12 nov. 1980.
  4. Johannes Albertus Voorbij, geb. Wilnis 7 jan. 1926, onderhoudspecialist tankpark defensie, † Amersfoort 15 febr. 2010, tr. Harderwijk 7 nov. 1953 Aleida.W. ten Kate, † Olst 7 mei 2009.
  5. Theresia Everdina Voorbij (Zuster Louisa), geb. Wilnis 15 juni 1927, kloosterlinge te Amersfoort sinds 4 febr. 1947 bij de orde van de zusters van St. Josef. (foto 6.7)
  6. Albertus Gerardus Voorbij, geb. Wilnis 10 april 1929, spoorwegbeambte, † Harderwijk 19 juni 2010, tr. Harderwijk 20 aug. 1956 (gesch.) Alie Rademaker.
  7. Everdina Maria Voorbij, geb. Loenersloot 15 april 1932, tr. Harderwijk 7 mei 1958 Henk H. Meulenbroek, belastingambtenaar, † Alkmaar 27 april 1998.
  8. Maria Cornelia Voorbij, geb. Loenersloot 3 oct. 1934, tr. Harderwijk 25 nov. 1959 Henrikus Antonius van Vilsteren, hovenier, geb. Oldenbroek 26 april 1934.
 2. Dina Twaalfhoven, geb. Wilnis 16 jan. 1895, dienstbode, † Ter Aar 23 mei 1991, tr. Mijdrecht 9 nov. 1921 Martinus Plasmeijer, geb. Uithoorn 22 dec. 1894, veenarbeider, † (De Kwakel) Ter Aar 24 jan. 1968, zn. van Johannes Plasmeijer en Antje Springintveld.
  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna Alijda Plasmeijer, geb. De Kwakel 25 apr. 1923, † Uithoorn 2 mei 2005, tr. De Kwakel 6 mei 1953 Cornelis van Zaal, geb. De Kwakel 26 sept. 1918, kweker, † Uithoorn 14 dec. 2002, zn. van Rinus van Zaal.
  2. Johannes Plasmeijer, geb. De Kwakel 4 juli 1924, kweker, † De Kwakel 12 oct. 1999, tr. Langeraar 3 oct. 1952 Trees Hijdra, geb. Langeraar 10 juni 1926, dr. van Arie Hijdra en Alie Mank.
  3. Johannes Gerardus Plasmeijer, geb. De Kwakel 26 aug. 1925, spoorwegbeambte, † Santpoort 18 juni 1991, tr. Kudelstaart 22 oct. 1957 (gesch. 3 nov. 1977) Tiny Schijf, geb. Kudelstaart 3 oct. 1930, dr. van Jan Schijf en Mietje Burkermolen.
  4. Aleida Jacoba Maria Plasmeijer, geb. De Kwakel 12 apr. 1927, † Katwijk 4 mei 2008, tr. De Kwakel 14 sept. 1954 Bertus Smits, kweker, geb. De Kwakel 26 sept. 1924, † Amstelveen 6 nov. 1989, zn. van Wijnand Smits en Jacoba de Jeu.
  5. Elisabeth Johanna Theresia Plasmeijer, geb. De Kwakel 26 maart 1929, † Uithoorn 6 juli 2007, tr. De Kwakel 12 jan. 1954 (gesch. 3 nov. 1977) Jack Verhoef, kweker, geb. 17 jan. 1930, zn. van Bertus Verhoef en Gijsje Mayenburg.
  6. Cornelis Johannes Joseph Plasmeijer, geb. De Kwakel 1 maart 1931, bouwvakker, tr. Uithoorn 14mei 1958 Corrie van Amsterdam, geb. Mijdrecht 24 aug. 1933, dr. van Theo van Amsterdam en Sofia van Leeuwen.
  7. Martinus Cornelis Plasmeijer, geb. De Kwakel 23 april 1932, kweker, tr. De Kwakel 17 mei 1962 Lida Kennis, geb. Amsterdam 23 juni 1940, dr. van Martin Kennis en Klazina van de Vlugt.
  8. Theodorus Hendrikus Maria Plasmeijer, geb. De Kwakel 1 nov. 1940, † Haarlemmermeer 21 dec. 1964.
 3. Johanna Twaalfhoven, geb. Wilnis 3 juli 1896, † Wilnis 18 dec. 1896.
 4. Anna Maria Twaalfhoven, geb. Wilnis 6 nov. 1897, † Woerden 15 febr. 1982, tr. Wilnis 5 mei 1922 Johannes Wilhelmus van Breukelen, geb. Maarsseveen 30 nov. 1897, coiffeur te Mijdrecht, † Harmelen 24 april 1975, zn. van Hermanus van Breukelen en Alijda Schalkwijk.
  Uit dit huwelijk:
  1. Adylia Johanna van Breukelen, geb. Mijdrecht 2 sept. 1923, † Harmelen 20 dec. 1971, tr. Harmelen 6 mei 1949 Gijsbertus Martinus van Engelen, geb. Harmelen 2 aug. 1918, tuinder, † Utrecht 3 april 1971.
  2. Johanna Hermina van Breukelen, geb. Mijdrecht 9 oct. 1924, † Utrecht 7 febr. 1979, tr. Utrecht Gerard Zuring, medewerker frisdrankenfabriek, † Utrecht.
  3. Hermanus Johannes van Breukelen, geb. Mijdrecht 23 sept. 1927, † Harmelen 8 sept. 1975, boekhouder, tr. Harmelen 6 jan. 1955 Geertruida J. Schoote, geb. Utrecht 6 jan 1930, dr. van Jacobus Schoote en Cornelia Scheurs.
  4. Johannes Henricus van Breukelen, geb. Harmelen 22 nov. 1932, telefonist, tr. Harmelen 22 nov. 1960 (kerk 25 mei 1961) Cornelia Geertruida Maria van Oosterom, geb. Harmelen 22 april 1940, dr. van Adrianus van Oosterom en Theresia Josepha van Averkamp.
  5. Gijsbertus Johannes van Breukelen, geb. Harmelen 12 febr. 1938, chauffeur, tr. 1e Vleuten- De Meern 14 dec. 1967 C.H.J. Schalkwijk, tr 2e Zeist 24 juni 1976 Ina Schoppe, geb. Zeist 22 febr. 1938.
 5. Wilhelmina Maria Twaalfhoven, geb. Wilnis 3 mei 1899, † Wilnis 23 sept. 1955. Zij leed aan TBC:
 6. Johannes Hendericus Twaalfhoven, volgt XIIIa.
 7. Wilhelmus Twaalfhoven, geb. Wilnis 3 juli 1902, † Wilnis 21 febr. 1903.
 8. Wilhelmus Gerardus Twaalfhoven, geb./ged. Wilnis 3/4 jan. 1904, veehouder, veehandelaar, † Wilnis 17 mei 1972, tr. Mijdrecht 22 aug. 1930 Johanna Clementia van Braak, geb. Mijdrecht 30 juli 1908, † Wilnis 26 maart 1988.
 9. Maria Johanna Twaalfhoven, geb. Wilnis 19 sept. 1905, † Blaricum 2 sept. 1993, tr. Wilnis 15 mei 1931 Theodorus Hendricus Meijer, geb. Mijdrecht 17 nov. 1902, chauffeur, † Naarden 2 juni 1969, zn. van Gijsbertus Meijer en Margaretha van der Kleij.
  Uit dit huwelijk:
  1. Margaretha Aleida Meijer, geb. Bodegraven 6 mei 1932, † Amsterdam 17 juli 2008, tr. 11 juli 1953 Anthonius Gerardus de Jong, geb. Amsterdam 1 aug. 1926, automonteur, † Amsterdam 24 febr. 2002, zn. van Lambertus de Jong en Helena Geertruda Ostendorf.
  2. Johannes Gijsbertus Meijer, geb. Bodegraven 8 mei 1934, chauffeur, tr. Muiden 8 april 1959 Cornelia Honing, geb. Muiden 15 oct. 1938, verkoopster modezaak, dr. van Teunis Honing en Maria Baan.
  3. Aleida Margaretha Meijer, geb. Amsterdam 8 jan. 1937, tr. 30 dec. 1959 (gesch.) André P.J. Nagel. (foto 6.8)
 10. Johanna Maria Twaalfhoven, geb. Wilnis 8 juni 1907, † Woerden 19 sept. 1972, tr. Wilnis 7 dec. 1934 Martinus Adrianus van Leeuwen, geb. Wilnis 9 april 1908, melkventer, † Amsterdam 28 jan. 1937, zn. van Johannes van Leeuwen en Francisca Valentijn. (foto 6.8.)
  Uit dit huwelijk:
  1. Theresia van Leeuwen, geb. Wilnis 25 nov. 1934, employee verzorgingshuis, tr. Amsterdam 5 april 1962 Ben Clayton, geb. Amsterdam 14 juli 1938, timmerman
  2. Johannes Martinus van Leeuwen , geb. Amsterdam 30 juli 1936, bedrijfsleider fijnmechanische producten, tr. Amsterdam 25 mei 1961 Martina Frederika Marcus, geb. Eindhoven 11 oct. 1938, verkoopster, † Amsterdam 26 nov. 2010.
 11. Johannes Gerardus Twaalfhoven, volgt XIIIb.
 12. Cornelis Gerardus Twaalfhoven, volgt XIIIc. (foto 6.8)
[ photo: 6.0 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.0
[ photo: 6.2 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.2
[ photo: 6.3 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.3
[ photo: 6.3b | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.3b
[ photo: 6.4 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.4
[ photo: 6.5 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.5
[ photo: 6.6 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.6
[ photo: 6.7 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.7
[ photo: 6.8 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.8
[ photo: 6.9 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 6.9

Index