[ photo: 7.8 | Stichting Familie Twaalfhoven ]

Staak Nicolaas (Utrecht, Den Haag, Amsterdam)

7.3 tak wilhelmus albertus

XIIa. Wilhelmus Albertus Twaalfhoven, geb. Utrecht 28 maart 1869, boekhouder en correspondent (ook in het frans en duits) bij de Utrechtse Machinen-Fabriek (ijzer, koper en metaalgieterij) Louis Smulders en Co (1884-1890), accountant, directeur N.V. Peek en Cloppenburg, † Den Haag 29 dec. 1954, tr. Den Haag 4 juli 1893 Elisabeth Catharina ten Ham, geb. Utrecht 2 april 1865, † Den Haag 11 mei 1936, dr. van Nicolaas Franciscus ten Ham en Theodora Maria Broodkoorn. Zij had o.a. een zuster Johanna Maria Antonia ten Ham (1868-1950), als Zuster Maria Antonine lid van de congregatie der Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort, en een broer Petrus Henricus Joannes ten Ham (1861-1932), als pater Bonifacius lid van de orde der Minderbroeders Capucijnen. (foto 7.8)

Wilhelmus Albertus Twaalfhoven is geboren in hetzelfde jaar als waarin de firma Peek & Cloppenburg werd opgericht en waaraan hij gedurende vijftig jaar zijn krachten heeft gewijd. Hij trad daar op 1 october 1890 in dienst en hij werd aanvankelijk geplaatst op de administratie van het hoofdkantoor dat toen in Utrecht gevestigd was. Als boekhouder en accountant - hij was de eerste accountant in Nederland - heeft hij in samenwerking met de beide oprichters van de zaak de omvangrijke administratie van het groeiende bedrijf opgebouwd en op moderne leest geschoeid. Het werd onder zijn leiding een model-administratie, die aan vele andere ondernemingen tot voorbeeld heeft gestrekt. Toen in juli 1906 het hoofdkantoor van Utrecht naar Den Haag werd verplaatst, ging hij ook in Den Haag wonen. Inmiddels was hij bevorderd tot procuratiehouder, in 1922 werd hij adjunct-directeur en in 1932 volgde zijn benoeming tot directeur (tot 1944), belast met de administratie en economische zaken. Hij was ook (president -) commissaris bij de Duitse tak van het concern. Om zijn bijzondere kwaliteiten op het vakgebied werd hij dikwijls door andere ondernemingen geraadpleegd. Hij was ook vele jaren lid van de commissie accountantsexamens. (foto 7.9, 7.10)

Hij was president-commissaris van de firma Hoyng, van de plateelfabriek ‘Zuid-Holland’ te Gouda en van de textielweverij ‘De Regenboog’, Janssen en Bierens NV te Tilburg. Hij was medeoprichter van het zangkoor Cantemus Domino in de St. Jacobuskerk, Parkstraat te Den Haag, en bestuurslid van De Haaghe Sangers. Daarnaast beheerde hij als lid van het college van regenten de financiën van het R.K. Wees- en Oudeliedenhuis te Den Haag. Sedert de oprichting van het R.K. Bureau voor Onderwijs en Opvoeding was hij daar de door het bisdom aangestelde financieel adviseur. Ridder in de Orde van de H.Gegorius de Grote, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (foto 7.11, 7.12, 7.13)

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Theodora Maria Twaalfhoven, geb. Utrecht 15 sept. 1894, † Tilburg 26 aug. 1982, tr. Den Haag 4/5 jan. 1929 Josephus Franciscus Maria Janssen, geb. Tilburg 31 oct. 1872, directeur-eigenaar van ‘De Regenboog’, Janssen en Bierens NV, textielweverij en appretuur, † Tilburg 9 dec. 1945, zn. van Augustinus Hubertus Vincentius Janssen en Maria Bernardina Kluijtmans, weduwnaar van Maria Anna Johanna Verhulst. (foto’s 7.14)

  Zij kwam in 1929 in Tilburg door haar huwelijk met Joseph Janssen, weduwnaar met zes kinderen, zodat zij tot de oorlog huisvrouw was. Na de oorlog – toen zij de vijftig al was gepasseerd–weduwe geworden, trad zij in de openbaarheid, en wel met zo’n élan, dat er op sociaal-cultureel terrein in Tilburg geen organisatie te noemen is, of zij heeft zich er voor ingezet. Zij was bestuurslid van het katholiek instituut voor maatschappelijk werk, de stichting samenlevingopbouw en sociaal-cultureel werk, de opleiding gezinszorg, het woonwagenwerk, de stichting bejaardenwerk, de stichting kinderuitzending, het katholieke vrouwengilde, de nationale raad voor maatschappelijk welzijn, de provinciale en nationale federatie kruiswerk, de maatschappij ter bevordering van toonkunst, voorzitter van de Tilburgse kruisvereniging (het Wit-Gele Kruis), erevoorzitster van de stichting katholieke sociaal-pedagogische opleidingen te Tilburg.

  In 1945 werd ze lid van de noodgemeenteraad Tilburg, waar ze 22 jaar raadslid was, daarna ook lid van de prov. staten van Noord-Brabant (KVP). Ze was 12 jaar president-comissaris van De Regenboog, Janssen en Bierens NV, alsmede vele jaren lid van de raad van commissarissen van Palthe NV te Almelo. Zij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en begiftigd met de onderscheiding pro Ecclesia et Pontifice.

  Haar echtgenoot Joseph Janssen startte op 18e jarige leeftijd een textielververij, die gefinancierd werd door zijn vader en zijn oom. Gedurende 54 jaar heeft hij de algemene leiding gehad, sinds 1925 bijgestaan door drie van zijn zoons. In de Eerste Wereldoorlog was hij vice-consul van België, in welke functie hij veel gedaan heeft voor de Belgische vluchtelingen. Hij was kerkmeester van de parochie van de H. Margarita Maria, regent en secr.-penningmeester van het St. Elisabeth Ziekenhuis, regent van het St. Joseph Gasthuis, drager van ‘Les palmes en Or de l’Ordre de la Couronne’ van België. Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in de Orde van de H. Gregorius de Grote. (foto 7.15)
 2. Theodora Maria Francisca Twaalfhoven, geb. Utrecht 23 jan. 1896, lerares huishoudkunde (acte N7), † Bilthoven 8 sept. 1980, tr. Den Haag 27 sept. 1929 Fredericus Johannes Josef van der Kolk, geb. Rotterdam 16 aug. 1887, huisarts te Den Haag, medisch regent van het gesticht Groenestijn, lid van de conferentie van O.L. Vrouw onbevlekt ontvangen der St. Vincentius vereniging, † Den Haag 20 febr. 1941, zn. van Johannes Antonius van der Kolk, importeur chinees porselein, en Anna Catharina Ensink (foto’s 7.16, 7.17).

  Uit dit huwelijk:
  1. drs. Willem Frederik Jan van der Kolk, geb. Den Haag 29 aug. 1931, kinderarts te Roermond, tr. Wassenaar 7 aug. 1957 Elisabeth Maria Alfonsa Kampschreur, geb. Rotterdam 28 mei 1935, dr. van Henri Anthonius Maria Kampschreur, directeur groothandel, en Maria Augusta Bernarda Meuwissen.
  2. drs. Fredericus Wilhelmus van der Kolk, geb. Den Haag 29 aug. 1933, econoom, divisiedirecteur internationaal bedrijf in medische artikelen, tr. De Bilt 14 mei 1960 Anna Maria Agnes Kamp, geb. Utrecht 16 mei 1941, dr. van Wilhelmus Nicolaas Kamp, directeur verpakkingsindustrie, en Johanna Molenaar.
  3. Wilhelmina Josepha Maria van der Kolk, geb. Den Haag 12 aug. 1935, kleuterleidster.
 3. Franciscus Theodorus Maria Twaalfhoven, volgt XIIIa.
 4. dr. Theodorus Wilhelmus Twaalfhoven, geb. Utrecht 7 sept. 1899, radioloog/röntgenoloog aan het ziekenhuis te Heerlen, voorzitter en erelid van de Lawn-Tennisclub “Ready”, † Kunrade-Voerendaal 24 oct. 1987, tr. Maastricht 29 juli 1930 jkvr.mr.Susanna Johanna Maria Josephina Graafland, geb. Scharn - Heer (L) 19 dec. 1903, advocate, † Heerlen 17 jan. 1972, dr. van jhr. Robert Archibald Antonius Joan Graafland, docent stadstekeninstituut Maastricht en kunstschilder, en Maria Hubertina Leopoldina Isabella Duquesne.1 (foto’s 7.18, 7.19).
 5. Catharina Antonia Maria Twaalfhoven, geb. Utrecht 20 febr. 1902, † Den Haag 9 maart 1977, tr. Den Haag 22/25 sept. 1926 Cornelius Antonius Maria Hermsen, geb. Den Bosch 20 oct. 1897, kunsthandelaar, † Den Haag 1 dec. 1966, zn. van Theodorus Antonius Bonifacius Hermsen, beeldhouwer en kunstschilder, en Geertruida Adriana Petronella Mulder.

  Vader ‘Dorus’ Hermsen was een bekende persoonlijkheid in het (katholieke) culturele leven in Den Bosch en Den Haag. In de eerstgenoemde plaats was hij leerling en leraar aan de Koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten, stichtte kunstateliers, schilderde fresco’s in de St. Jan en regisseerde een jubileum-manifestatie en een mysteriespel. In 1918 naar Den Haag verhuisd, polychromeerde hij in kerken en schilderde kruisstaties in de St. Liduinakerk aan de Schenkkade. Hij vestigde een kunsthandel aan de Lange Voorhout en betrok in 1923 het ‘Huis van Johan de Witt’ op de Kneuterdijk 6, waar hij ook zijn collectie 17e eeuwse schilderijen onderbracht en tentoonstelde. Hij redde dit huis van de sloop en restaureerde het. In 1927 organiseerde hij het historisch waterfeest t.g.v. de 18e verjaardag van Prinses Juliana op de Hofvijver. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau en de Orde van St. Silvester van de Heilige Stoel.2

  Zoon Kees Hermsen nam deel in de kunsthandel van zijn vader en vertegenwoordigde deze te New York. Sinds 1933 had hij een kunsthandel op het Noordeinde 89 en sinds 1955 aan de Zeestraat 64. Twee van zijn zusters waren religieuze, zuster Maria Theodora in de Congregatie der Dochters van Maria en Jozef, alsmede Jo. Zuster Truus Hermsen was onderwijzeres te Den Haag, en broer Theo kunsthandelaar te Den Haag en in Frankrijk. (foto’s 7.20, 7.21)

  Uit dit huwelijk:
  1. Catharina Theodora Maria Hermsen, geb. Den Haag 14 sept. 1927, † Laren 10 maart 2007, tr. Den Haag 6 jan. 1951 (gesch.) Mauritius August Maria van der Voort, geb. Amsterdam 23 aug. 1925, textielhandelaar, bedrijfsadviseur, † Soest 20 juni 1994, zn. van Gerardus Josephus Petrus van der Voort, handelsagent, en Maria Petronella Augusta Buysen.
  2. Maria Gertrudis Hermsen, geb. Den Haag 24 mei 1930, † Den Haag 18 aug. 1936. (foto’s 7.22)
  3. Theodorus Josephus Wilhelmus Maria Hermsen, geb. Den Haag 23 juni 1931, import- en exporthandel, † Den Haag 27 juli 2011, tr. Den Haag 20 sept. 1958 Lotte Hendrika van Eck, geb. Palembang (Ned. Indië) 11 febr. 1934, dr. van Hendrikus Antonius van Eck, boormeester Petrolea/Caltex, en Thérèse Schaupp.
  4. ir. Franciscus Wilhelmus Maria Hermsen, geb. Den Haag 25 sept. 1933, werktuigbouwkundig ingenieur Shell, resp. Protech/Stork, † Den Haag 25 juni 1999, tr. Langunilas (Venezuela) 14 juli 1962 Aaltje Lolkema, geb. Hoogeveen 3 jan. 1937, onderwijzeres internationale school, dr. van Hendrik Lolkema, leraar, en Grietje Drost.
  5. Wilhelmina Gertrudis Catharina Maria Hermsen, geb. Den Haag 24 febr. 1935, secretaresse internationale organisatie, tr. Chambesy (Zw) 15 aug. 1989 Douglas Ralph Lewis Vidler, geb. Parijs 18 febr. 1918, zakenman (Engeland), zn. van Ralph Vidler, tandarts te Parijs, en ?.
  6. Maria Gertrudis Wilhelmina Hermsen, geb. Den Haag 21 april 1937, diëtiste, tr. Den Haag 26 nov. 1966 Günter Bruno Adolf Währer, geb. Robertsdorf (Duitsland) 20 dec. 1930, agrarisch ingenieur te Kiel, zn. van Bruno Währer en Ruth Witting.
  7. Theodora Frederica Maria Hermsen, geb. Den Haag 29 oct. 1938, röntgentlaborante, tr. Den Haag 6 sept. 1969 Franciscus Paulus Johannes Cornelissen, geb. Nijmegen 6 sept 1936, sales manager, zn. van dr. Antonius Johannes Maria Cornelissen, medewerker bibliotheek Kath. Univ. Nijmegen, adviseur Kath. Algemene Boeren en Tuindersbond, raadsadviseur ministerie OKW, en Elisabeth Emma Maria van der Steen.
  8. Joannes Theodorus Petrus Paulus Maria Hermsen, geb. Den Haag 29 juni 1940, bankier, † Groningen 7 nov. 1995, tr. Tilburg 28 nov. 1969 Theresia Maria Anna van der Horst, geb. Tilburg 6 nov. 1946, doktersassistente, dr. van Johannes Antonius Augustinus van der Horst, arts, en Maria Gerardina Regina Scheffer.
  9. Geert Cornelis Antonius Maria Hermsen, geb. Den Haag 6 april 1943, koopman, tr. Amsterdam 1 sept. 2004 Maria Magdalena Tetenes, geb. Schiedam 28 oct. 1944, verpleegkundige, dr. van Hendrika Höring.
 6. Johanna Elisabeth Clara Twaalfhoven, geb. Utrecht 2 april 1903, † Utrecht 11 mei 1903.
 7. Maria Clara Johanna Twaalfhoven, geb. Den Haag 28 mei 1907, secretaresse/receptioniste Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen (kindertehuis Maris Stella) te ’s Gravenhage, † Den Haag 27 mei 1983.

XIIIa. Franciscus Theodorus Maria Twaalfhoven, geb. Utrecht 17 april 1897, huisarts te Den Haag, † Leidschendam 30 maart 1971, tr. Rotterdam 16/22 sept. 1925 Maria Anna Hermina Determeijer, geb. Rotterdam 14 juli 1902, studeerde enkele jaren medicijnen te Leiden, † Leidschendam 20 dec. 1992, dr. van Friedrich August Johannes Determeijer, winkel in porcelein, kristal en aardewerk te Rotterdam, en Anna Maria Isabella Mersel. In deze laatste familie kwamen twee ‘heerooms’ voor: E.A.M. Mersel, pastoor o.a. te Rotterdam-Crooswijk en peetoom van Mia Determeijer, en haar broer Eduardus B.J.A.M. Determeijer (± 1906-1973), pastoor in Noord hollandse parochies. De familie Determeijer was afkomstig uit Rheydt in Duitsland en was werkzaam in de textiel(foto’s 7.25-30)

Uit dit huwelijk:

 1. drs. Wilhelmus Franciscus Maria Twaalfhoven, geb. Den Haag 20 oct. 1926, huisarts te Den Haag, tr. Voorburg 23 oct. 1954 Adriana Johanna Maria Hartwijk, geb. Den Haag 30 mei 1926, dr. van Henricus Johannes Hartwijk, leraar wiskunde, en Cornelia Maria Alleman. (foto 7.31)
 2. Fredericus Eduardus Maria Twaalfhoven, volgt XIVa.
 3. Engelbertus Wilhelmus Maria Twaalfhoven, volgt XIVb.
 4. Maria Anna Theodora Josepha Twaalfhoven, geb. Den Haag 19 maart 1931, bedrijfsmaatschappelijk werkster bij C&A, tr. Den Haag 8 mei/ kerk 6 juni 1957 Frederik Willem Bonsen, geb. Batavia (Ned. Indië) 11 jan. 1926, medewerker Koninklijke Paketvaart Maatschappij, resp. Royal Inter Ocean Lines Hong Kong, † Den Haag 14 nov. 1999, zn. van Franciscus Maria Wilhelmus Martinus Bonsen, medewerker KPM in Ned. Indië, en Dina Philippina Breen.

  Uit dit huwelijk:
  1. mr. Maria Josepha Francisca Philippina Bonsen, geb. Bahrein 17 mei 1963, juriste bij de Raad van State,resp. gemeente Den Haag, tr. Voorburg 14 mei 1994 (gesch. 13 jan 2006 ) Louis Ernst Larive, geb. Den Haag 4 maart 1959, † Den Haag 28 mei 2010.
  2. Anna Maria Catharina Bonsen, geb. Hong Kong 12 aug. 1969, textielmanagement, tr. Amsterdam 23 sept. 2006 Edwin Kats, geb. Oosterhout 27 juni 1968, chef-kok, o.a. restaurant LaRive (Amstel Hotel), manager food and beverage in Intercontinental Hotel te Nanjing (China).
 5. mr. Dorothea Frederica Maria Twaalfhoven, geb. Den Haag 6 jan. 1933, advocaat en procureur te Den Haag, resp. Amsterdam, rechter te Haarlem, † Amsterdam 21 maart 1988 (foto 7.32), tr. Amsterdam 22 dec. 1970 prof.dr. Dirk Theodoor Kuiper, geb. Amsterdam 25 dec. 1938, hoogleraar sociologie Vrije Universiteit, ondervoorzitter ARP, lid 1e kamer CDA, zn. van Jouke Kuiper, vertegenwoordiger papiergroothandel, en Rose Melanie Verheule, hertr. Amsterdam 1 juli 2005 drs. Jeltje Alkema, geb. Ferwerderadiel 27 dec. 1944, docente Hogeschool van Amsterdam, (deel) raadslid Amsterdam (centrum) D66, sinds 2010 voorzitter deelraad Centrum.

  Uit het eerste huwelijk:
  1. Rose Melanie Kuiper, geb. Amsterdam 22 sept. 1973, apothekerassistente te Landsmeer, resp. Purmerend, sinds 2001 samenwonend met Amnon Hoppe, geb. Amsterdam 19 nov. 1966, informatie technologie specialist Nike.
  2. Rutger Jouke Kuiper, geb. Amsterdam 27 nov. 1974, medeoprichter en mededirecteur Amsterdam’s Scooter City.
 6. levenloos geboren zoon Twaalfhoven, Den Haag 9 dec. 1934.
 7. Catharina Geertruida Cornelia Maria Twaalfhoven, geb. Den Haag 20 juni 1936, † (door een verkeersongeval) Voorburg 15 nov. 1945.(foto 7.33)
 8. Elisabeth Engelberta Maria Twaalfhoven, geb. Den Haag 18 april 1938, maatschappelijk werkster, organisatiemedewerkster.

XIVa. Fredericus Eduardus Maria Twaalfhoven, geb. Den Haag 10 april 1928, bedrijfsleider, financ.adviseur, † Den Haag 9 dec. 1993, tr. 1e Hengelo 18 juli 1955 (gesch. 21 maart 1975) Maria Elisabeth Josephine Versteeg, geb. Hengelo (Ov.) 28 april 1933. Zij hertr. ir. Hubert Karel Albert Eussen, geb. Semarang (Ind.) 21 aug. 1925, † Voerendaal 23 april 1999; tr. 2e Den Haag 20 dec. 1978 Clementine Baltzer, geb. Amsterdam 3 dec. 1933, † Den Haag 24 oct. 1983.

Uit het eerste huwelijk:

 1. drs. Franciscus Clemens Maria Twaalfhoven, geb. Almelo 30 maart 1956, gynaecoloog, tr. Zeist 6 oct. 1984 Laurentina Margaretha Theresia Kehrer, geb. Voorthuizen 10 sept. 1958, orthoptiste, dr. van Frans Frederik Wilhelm Kehrer en Maria Margaretha Theresia Wüst.

  Uit dit huwelijk:
  1. Floris Cederik Twaalfhoven, geb. Leiden 12 juni 1988.
  2. Diederik Joost Twaalfhoven, geb. Leiden 15 jan. 1991.
  3. Pepijn Ludo Twaalfhoven, geb. Leidschendam 9 oct. 1994.
 2. mr. Engelbertus (Bart) Fredericus Maria Twaalfhoven, geb. Almelo 16 april 1958, diplomaat te Madrid, Ankara, Bonn, Damascus, Dubai, chef-protocol min. Buitenlandse Zaken, sinds 2011 ambassadeur in Zwitserland, meerdere buitenlandse onderscheidingen, waaronder Grootkruis in de orde van het legioen van Verdienste van O’Higgins (Chili), Grote Kruis van verdienste met ster van de Bondsrepubliek Duitsland en het Kruis van Verdienste met de Zwaarden (Estland), tr. Oegstgeest 14 nov. 1992 Hendrika Barbara de Raad, geb. Waalwijk 29 juni 1960, onderwijzeres, dr. van Johannes Pieter de Raad en Alida Maria van Breemen.

  Uit dit huwelijk:
  1. Sophie Charlotte Twaalfhoven, geb. Ankara (Turkije) 25 oct. 1993.
  2. Lotte Josephine Twaalfhoven, geb. Bonn (Duitsland) 2 juni 1996. (foto 7.34)

XIVb. dr. Engelbertus Wilhelmus Maria (Bert) Twaalfhoven, geb. Den Haag 13 aug. 1929, introduceerde wasserettes in Nederland en andere europese landen (1958-1968), startte verschillende fabrieken voor productie en reparatie onderdelen van vliegtuig-turbines, directeur-eigenaar N.V. Indivers Amsterdam, commissaris bij Peek en Cloppenburg, medeoprichter Gilde Participatie Maatschappij (1983), winnaar Koning Willem I-prijs 1978, doct. honoris causa Fordham University (1993), Officier in de Orde van Oranje Nassau, tr. Zürich 29 dec. 1954 Maria Theresia Somary, geb. Zürich 20 febr. 1931, dr. van dr. Felix Somary, bankier en Maria Anna Elisabeth Henriëtte Gräfin von Demblin-de Ville.3 (foto 7.35)

Uit dit huwelijk:

 1. Robert Joseph William Twaalfhoven, geb. Montreal (Canada) 23 dec. 1955, directeur-eigenaar softwarebedrijf in California, tr. Los Gatos (Cal. VS) 29 juni 2002 Maria Alejandra Mendez, lerares, geb. Jiquilan (Mexico) 6 dec. 1965.

  Uit dit huwelijk:
  1. Adam Alexander Twaalfhoven, geb. San José (Cal. VS) 3 mei 2003.
  2. Angelo Felix Twaalfhoven, geb. San José (Cal. VS) 7 maart 2007.
 2. Felix Franciscus Joseph Twaalfhoven, geb. Montreal (Canada) 14 dec. 1956, bedrijfsdirecteur Indivers, sinds 2002 ondernemer in Massachusetts, tr. Milton Abbot (Engeland) 20 aug. 1983 Francesca Ruth Bourcher Edwards, verpleegkundige, geb. Tavistock (Engeland) 5 dec. 1956, dr. van Robert Edwards en Elizabeth Penhaile.

  Uit dit huwelijk:
  1. Nicolas Robert Twaalfhoven, geb. Berkeley (Cal. VS) 26 febr. 1984.
  2. Stefanie Mae Twaalfhoven, geb. Boston (Mass. VS) 19 mei 1985.
  3. Charlotte Elizabeth Twaalfhoven, geb. Venray 25 april 1987.
  4. Emily Kristina Twaalfhoven, geb. Venray 23 dec. 1988.
  5. Johanna Marie Twaalfhoven, geb. Boston (Mass. VS) 22 juni 1996.
  6. Rebeccah Frances Twaalfhoven, geb. Marble Head (Mass. VS) 5 april 1999.
  7. Kristina Theresa Twaalfhoven, geb. Marble Head (Mass. VS) 20 juni 2001.
 3. Johannes Engelbert Joseph Twaalfhoven, geb. New York (VS) 25 maart 1958, directeur-eigenaar software-bedrijf, tr. Acton (VS) 17 aug. 1985 Sandra Jean Haney, geb. Boston (VS) 10 nov. 1962, eigenaar cateringbedrijf, dr. van William Robert Haney en Jean Elisabeth Baird.
  Uit dit huwelijk:
  1. Nicole Courtney Twaalfhoven, geb. Roermond 23 oct. 1988.
  2. Daniëlle Elise Twaalfhoven, geb. Roermond 21 mei 1991.
 4. Miriam Anna Alida Twaalfhoven, geb. Hilversum 9 maart 1959, MBA IMD Lausanne. Zij was marketing manager Levi’s in Moskou, (mede)oprichter eerste Levi’s winkel Moskou, en van marketonderzoekbedrijf Business Analytica aldaar; headhunter voor Egon Zehnder in Moskou en Londen, consultant te London.
 5. Mark Cornelis Joseph Twaalfhoven, geb. Hilversum 26 april 1960, directeur van internationale bedrijven, tr. Alphen en Riel 27 mei 1986 (gemeente) 27 dec. 1986 (kerk) Jacqueline (Karin) Gerarda Maria Sparidaens, geb. Zandvoort 17 dec. 1963, dr. van Ludovicus Johannes Sparidaens en Alberta Johanna Maria Knoop.

  Uit dit huwelijk:
  1. Nikita Alberta Maria Twaalfhoven, geb. Torrance (Cal. VS) 15 aug. 1991.
  2. Mariska Theresia Maria Twaalfhoven, geb. Torrance (Cal. VS) 19 oct. 1993.
  3. Liesl Desiree Maria Twaalfhoven, geb. New Haven (Conn. VS) 17 jan. 2001.
 6. Eduard Nicolaas Joseph Twaalfhoven, geb. Hilversum 3 aug. 1961, bedrijfsdirecteur Indivers, sinds 2002 ondernemer, tr. Aarhus (Denemarken) 3 mei 2003 Irene Lizzi Adeler, geb. Viborg (Denemarken) 27 sept. 1974, arts, dr. van Haagen Fritz Adeler en Anny Lisbeth Hansen..

  Uit dit huwelijk:
  1. Timothy Nicolaas Twaalfhoven, geb. Utrecht 2 febr. 2004.
  2. Peter Carlo Twaalfhoven, geb. Utrecht 18 mei 2005.
  3. Nathalie Anny Theresia Twaalfhoven, geb. Utrecht 19 oct. 2006.
 7. Wilhelmus Paulus Franciscus Twaalfhoven, geb. Hilversum 5 jan. 1964, fysiotherapeut, ondernemer fitnessclubs, tr. Broek in Waterland 27 juli 1996 Karen van der Gugten, geb. Seoul (Korea) 24 nov. 1966, fysiotherapeute, dr. van Albert Coenraad van der Gugten en Karelina Aletta Breebaart.

  Uit dit huwelijk:
  1. Robine Aletta Twaalfhoven, geb. Amsterdam 22 jan. 1998.
  2. Paula Julia Twaalfhoven, geb. Zeist 18 jan. 2001.
  3. Juliette Twaalfhoven, geb. Zeist 23 oct. 2003.
 8. Anita Elisabeth Catharina Twaalfhoven, geb. Hilversum 24 jan. 1967, internationaal hotelmanagement, werkzaam bij Nike, tr. Muiden 13 juni 1998 René Bornmann, geb. Wuppertal (Duitsland) 3 mei 1965, hotel manager, directeur hotel-restaurant Dylan te Amsterdam, zn. van Berthold Hermann René Bornmann en Theresia Petronella Catharina Hoogstraten.

  Uit dit huwelijk:
  1. Erik Robert Bornmann, geb. Haarlem 15 jan. 1999.
  2. Kristin Anna Bornmann, geb Naarden 18 juli 2000. (foto 7.36)
[ photo: 7.9 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.9
[ photo: 7.10 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.10
[ photo: 7.11 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.11
[ photo: 7.12 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.12
[ photo: 7.13 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.13
[ photo: 7.14 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.14
[ photo: 7.15 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.15
[ photo: 7.16 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.16
[ photo: 7.17 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.17
[ photo: 7.18 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.18
[ photo: 7.19 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.19
[ photo: 7.20 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.20
[ photo: 7.22 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.22
[ photo: 7.23 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.23
[ photo: 7.24 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.24
[ photo: 7.25 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.25
[ photo: 7.26 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.26
[ photo: 7.27 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.27
[ photo: 7.28 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.28
[ photo: 7.29 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.29
[ photo: 7.30 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.30
[ photo: 7.31 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.31
[ photo: 7.32 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.32
[ photo: 7.33 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.33
[ photo: 7.34 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.34
[ photo: 7.35 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.35
[ photo: 7.36 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.36

Voetnoten

1Zie voor Graafland: Theo Willem Twaalfhoven, Robert Archibald Graafland (1875-1940). Een hommage aan een grote Limburgse meester van de schilderkunst rond de eeuwwisseling. Monografie met 61 kleurenreproducties naar olieverfschilderijen en 67 zwart-wit reproducties van tekeningen, Voerendaal 1975. Hierin ook de portretten van Suzanna J.M. Twaalfhoven-Graafland (1903-1972) en W.A. Twaalfhoven (1869-1954), resp. p. 5 (1937) en p. 88 (1939). Voorts Monique Dickhaut, Ontmoeting met Rob Graafland, Stichting Manutius, Maastricht 1988. Dr. Twaalfhoven schonk een groot aantal schilderijen van Graafland aan het Museum aan het Vrijthof (in het Spaans Gouvernement) in Maastricht.
2Zie J. van Heyst en C.W. Royaards, Het Johan de Witt Huis, uitgegeven door N.V. Levenverzekering Maatschappij ‘Utrecht’ bij gelegenheid van officiële ingebruikneming van het Johan de Witt huis op 8 sept. 1966, zie p. 43-44.
3Zie zijn autobiografie: Felix Somary, Erinnerungen aus meinem leben, Manasse Verlag, 1957, Zurich

Index