[ photo: Hfst 4 Genzwam Bdgrv | Stichting Familie Twaalfhoven ]
[ photo: 4.1 | Stichting Familie Twaalfhoven ]

De Zwammerdamse Twaalfhovens in Bodegraven en Nieuwkoop, in de achttiende en negentiende eeuw

4.1 Genealogie

Vc. Ariën Gerritsz Twaelfhoven, boer in de Binnenpolder te Zwammerdam, schepen van Zwammerdam 1634, begr. Gouda (St. Janskerk) 4 febr. 1673, tr. Annitgen Joosten Butterman, uit Zwammerdam, eveneens begr. Gouda (St. Janskerk) 4 febr. 1673, dr. van Joost Cornelisz Butterman, schepen te Zwammerdam.

  1. Uit dit huwelijk o.a.: Gerrit Ariënsz Twaelfhoven, volgt VIb.(tak A)
  2. Joost Ariënsz Twaelfhoven, volgt VIc.(tak B)

Zie voor uitvoeriger informatie over dit gezin: hoofdstuk II.

Index